Menu

Overzicht Richtlijnen

Overzicht van richtlijnen relevant voor de spoedeisende geneeskunde.

Multidisciplinair

OnderwerpInitiatiefJaar
HandfracturenNVvH2019
Fracturen bij kinderenNVvH2019
Vermoeden ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomeinNVKG2019
Addendum polyfarmacie bij ouderen in de tweede lijnNVKG2018
Acute boekje
NIV
2017
Acute buikpijn bij volwassenen
NVvH 2013
Addendum licht traumatisch hersenletselNVN2017
Behandeling letsels van de flexorpezen van de handNVPC2017
Beleid rondom spoedoperaties NVvH2018
Blauwe plekken bij kinderenNVK2015
Diagnostiek seksueel misbruik bij kinderenNVK2016
Detoxificatie van psychoactieve middelenRS2017
EpilepsieNVN2016
Eerste opvang van brandwondenpatienten in de acute faseNBS2015
Gegevensuitwisseling Huisarts - HAP en SEHNHG, Nictiz
2014
Generieke module Acute Psychiatrie
GGZ Nederland2017
Generieke module diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedragGGZ Nederland2017
Generieke module Ziekenhuispsychiatrie GGZ Nederland2017

2007
HaemoptoëNVLAT
2013
Herseninfarct en hersenletsel

Huiselijk geweld bij kinderen en volwassenenNVvP2009
Intoxicaties; eerste opvang in het ziekenhuis NIV2017
Ingestie corpora aliena bij kinderen 0 - 18 jaarNVK2019
Invaginaties op kinderleeftijd NVvR2017
Ketenzorg bij suïcidaliteitGGZ Nederland2010
Koorts bij kinderenNVK2013
Landelijk Protocol Ambulancezorg
Ambulancezorg Nederland
2016
Licht traumatisch hoofd-/hersenletselNVN2010
LymeziekteNIV
2013
Open onderbeensfractuur
NVvH2017
Pediatrisch delierNVVP2014
Pijnbestrijding bij traumapatiënten in de spoedzorgketenNVSHV2010
Polyfarmacie bij ouderen in de tweede lijn NVKG2017
Preventie van valincidenten bij ouderen NVKG
2017
PSA bij kinderenNVA, NVK2012
PSA bij volwassenenNVA, NVK2012
Signalering Kindermishandeling
NVK2016
Syncope
Veiligheid bij gebruik contrastmiddelen deel 1 NVvR2017
Veldnorm EvenementenzorgVNEZ2019
Wondzorg
NVvH
2013
Zorg voor patiënten met brandwondenBrandwondenzorg Nederland
2017
Sluiten
X Zoek