Menu

Overzicht Richtlijnen

Overzicht van richtlijnen relevant voor de spoedeisende geneeskunde.

Multidisciplinair

OnderwerpInitiatiefJaar
Acute boekje
NIV
2017
Acute buikpijn bij volwassenen
NVvH 2013
Blauwe plekken bij kinderenNVK2015
Diagnostiek seksueel misbruik bij kinderenNVK2016
Detoxificatie van psychoactieve middelenRS2017
EpilepsieNVN2016
Eerste opvang van brandwondenpatienten in de acute faseNBS2015
Gegevensuitwisseling Huisarts - HAP en SEHNHG, Nictiz
2014
Generieke module Acute Psychiatrie
GGZ Nederland2017
Generieke module diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedragGGZ Nederland2017
Generieke module Ziekenhuispsychiatrie GGZ Nederland2017
HaemoptoëNVLAT
2013
Herseninfarct en hersenletsel

Huiselijk geweld bij kinderen en volwassenenNVvP2009
Ketenzorg bij suïcidaliteitGGZ Nederland2010
Koorts bij kinderenNVK2013
Landelijk Protocol Ambulancezorg
Ambulancezorg Nederland
2016
Licht traumatisch hoofd-/hersenletselNVN2010
Addendum licht traumatisch hersenletsel
NVN2017
LymeziekteNIV
2013
Open onderbeensfractuur
NVvH2017
Pediatrisch delierNVVP2014
Pijnbestrijding bij traumapatiënten in de spoedzorgketenNVSHV2010
Preventie van valincidenten bij ouderen NKVG
2017
PSA bij kinderenNVA, NVK2012
PSA bij volwassenenNVA, NVK2012
Signalering Kindermishandeling
NVK2016
Wondzorg
NVvH
2013
Zorg voor patiënten met brandwondenNBS
2017
Sluiten
X Zoek