Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Persbericht: Aandacht VWS voor 95 % van de reguliere acute zorg ontbreekt

maandag 07 november

Reactie NVSHA op Beleidsagenda minister Kuipers

Aandacht VWS voor 95 % van de reguliere acute zorg ontbreekt

Recent stuurde minister Kuipers zijn ‘Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg’ naar de Tweede Kamer. In de Beleidsagenda ligt veel nadruk op het inrichten van hoog complexe zorg in gespecialiseerde centra, ofwel concentratie en op patiënten die per ambulance worden vervoerd.

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) stelt in haar reactie dat deze onderwerpen overmatig veel aandacht krijgen. Voor slechts 5% van de patiënten met een acute zorgvraag – de meest zieke patiënten - zijn gespecialiseerde centra van belang. Voor de overige 95% is vooral toegankelijkheid en continuïteit van zorg essentieel. Die kan worden geboden door een Spoedeisende-Hulpafdeling van een ziekenhuis in de buurt.

De NVSHA vindt dat er sprake moet zijn van toegankelijke acute zorg van hoge kwaliteit. Dat vergt meer aandacht voor de Spoedeisende Hulp afdelingen in álle ziekenhuizen en voor actuele knelpunten als overmatige drukte (crowding), hoge werkdruk en het personeelstekort.

NVSHA-voorzitter David Baden: ‘Onze 700 leden zijn SEH-artsen. Zij weten wat er speelt. Ze werken dag en nacht in het hart van de acute zorg. Beleid gericht op 5% van de meest zieke patiënten, wat we als NVSHA uiteraard ook belangrijk vinden, mag niet ten koste gaan van de aandacht voor acute zorg voor de overige 95% SEH-patiënten. Acute zorg moet goed bereikbaar en van hoge kwaliteit zijn. Voor de kwaliteit en betaalbaarheid is de juiste schaal van belang. Niet te klein voor het verlies van kennis en niet te groot voor het verlies van de menselijke maat. Daarbij is het voor patiënten heel belangrijk dat ze in hun eigen omgeving terecht kunnen. Bijna driekwart van patiënten (72%) komt zelf of met familie naar de SEH en maar 28% per ambulance. Grotere afstanden naar gespecialiseerde ziekenhuizen betekent meer kilometers en dus o.a. meer risico’s voor de patiënt. Bovendien is het niet alleen voor familie van patiënten, maar ook voor het woon-werkverkeer van het zorgpersoneel, een flinke belasting.’

David Baden: ‘Het is ook van belang dat we gaan inzien dat SEH-afdelingen belangrijk zijn voor ziekenhuizen. Een SEH kan niet zonder een volledig geoutilleerd ziekenhuis. Er zijn dag en nacht faciliteiten als een operatiekamer, laboratorium, röntgenafdeling, en intensive care nodig voor de opgenomen patiënten. Ook voor de geboortezorg is dit nodig. Maar ook voor de huisarts om te overleggen en patiënten met chronische aandoeningen is toegankelijkheid en continuïteit van een bekende behandelaar van groot belang voor de kwaliteit van leven.’

Reactie NVSHA

De volledige tekst van de reactie van de NVHA op de ‘Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg’ vindt u onder dit bericht.

Utrecht, 7 november 2022

Noot voor de redactie

Voor vragen en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Mireille van Velde via m.vanvelde@zeilstra-en-partners.nl of mobiel op 06 – 12409669.

20200715-D.Baden_MG_9176-portret
Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten