Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Persbericht: De acute zorg vreest een ‘normale’ jaarwisseling

donderdag 29 december

Drank, drugs, agressie en vuurwerk is een gevaarlijke cocktail

De vereniging van Spoedeisende Hulpartsen – de NVSHA – vreest dat de terugkeer naar ‘normaal’ voor veel ongelukken tijdens de jaarwisseling zal leiden. Na twee jaar vol corona beperkingen heerst er nu een ‘we mogen weer’-gevoel in de samenleving. Dat leidt maar al te vaak tot overmatig drank- en drugsgebruik. Opgeteld bij het afsteken van grote hoeveelheden vuurwerk maakt dat er dan al snel sprake is van een explosieve oudejaarsavond cocktail. Het personeel in de acute zorg vreest dat het zal leiden tot grote druk op de Spoedeisende Hulp afdelingen van ziekenhuizen.

‘Bezorg jezelf en je geliefden een veilig oud en nieuw’

David Baden, SEH-arts en voorzitter van de NVSHA: ‘De combinatie van veel alcohol en drugs leidt vaak tot meer agressie tegen hulpverleners. Dat gaat van ambulancepersoneel, politie, huisartsenposten tot de afdelingen Spoedeisende Hulp in de ziekenhuizen. Het is toch te gek dat je als je bezig bent een gewonde zo goed mogelijk te helpen, je je zorgen moet maken voor je eigen veiligheid? We doen een dringend beroep op familie en vrienden van slachtoffers om rustig te blijven, zo nodig omstanders te kalmeren en als er gewacht moet worden, geduld te hebben. Als artsen en hulpverleners ongestoord en veilig hun werk kunnen doen, komt dat de slachtoffers ten goede. Onze oproep is ‘Bezorg jezelf en je geliefden een fijn en veilig oud en nieuw!’

Groter aanbod F1-vuurwerk

David Baden: ‘Het valt mij en mijn collega’s op dat het F1 vuurwerk – fop- en schertsvuurwerk - de laatste weken op wel heel veel plaatsen wordt aangeboden. In de winkels van grote supermarktketens hebben we nooit eerder zo’n groot aanbod gezien. Er zijn meer dan 6.500 supermarkten in Nederland die het in aantrekkelijke displays aanbieden. Tel daarbij op de tuincentra en andere winkels en je begrijpt dat die gemakkelijke verkrijgbaarheid ons zorgen baart. In de volksmond heet F1-vuurwerk ‘kindervuurwerk’. Dat klinkt onschuldig, maar het kan tot even lelijke brandwonden leiden als zwaarder vuurwerk. Omdat het zg. ‘veilig vuurwerk’ is zie je dat veel jongere kinderen het mogen afsteken en ouders minder scherp toezicht houden. Vorig jaar raakte 22% van alle slachtoffers gewond door F1-vuurwerk. Van het totale aantal vuurwerkslachtoffers was een kwart jonger dan 12 jaar. Daarvan had de helft het zelf afgestoken’.

Zorg over een ‘normale’ jaarwisseling

David Baden: ‘Vorig jaar werden van de meer dan 750 vuurwerkslachtoffers in Nederland ruim 250 behandeld op de Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen. En dat terwijl er een vuurwerkverbod gold! Bovendien was de horeca gesloten en mochten er thuis maar vier mensen op bezoek komen. Dat leidde vanzelf tot minder alcohol en drugs slachtoffers. Bij een ‘normale’ jaarwisseling is dat de grootste groep patiënten die we binnenkrijgen. Dit jaar is er geen sprake meer van maatregelen vanwege corona. Mensen willen inhalen wat ze misschien denken gemist te hebben. We hopen dat de optelsom alcohol, drugs, agressie en slachtoffers van vuurwerk niet gaat leiden tot grote drukte op de Spoedeisende Hulpafdelingen. Maar we bereiden ons er zoals ieder jaar goed op voor. Eigenlijk is het vreemd dat je dit moet zeggen nu er sprake is van een ‘normale’ jaarwisseling…’.

Utrecht, 29 december 2022

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten