Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Commentaar gevraagd op de conceptmodules van de V&VN richtlijn delier

donderdag 14 april

In januari 2019 is de ontwikkeling van de verpleegkundige modules bij de richtlijn delier op initiatief van de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) gestart.

De behandeling, zorg en preventie van een delier is sterk afhankelijk van de zorgverlener die op dat moment toevallig dienst heeft en de kennis van een naaste/familie. Binnen een team van samenwerkende zorgverleners is de kans groot dat er geen continuïteit van behandeling/zorg geboden kan worden. Een richtlijn speciaal voor deze groep zou de kwaliteit van de zorg enorm kunnen verbeteren. Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (en andere zorgverleners) onderkennen niet altijd (tijdig) dat een cliënt een delier heeft. De symptomen van een delier kunnen lijken op die van een dementie of depressie. De verschijnselen kunnen sterk wisselend aanwezig zijn overdag en in de nacht. Verpleegkundige en verzorgende (preventieve) interventies zijn onderbelicht en vaak niet gestoeld op wetenschappelijk bewijs. Mede hierdoor is er veel variatie in de behandeling en zorg bij een delier, met name bij reeds bestaande cognitieve problemen van de cliënt. De afgelopen jaren is er meer wetenschappelijke literatuur over delier verschenen. Voor zorgverleners is het belangrijk om up-to-date kennis te hebben over preventie, diagnose, behandeling en nazorg van delier in de thuissituatie of intramuraal, zeker voor diegenen die de dagelijkse zorg bieden voor een delirante cliënt.

Graag eventueel commentaar mailen vóór 1 mei 2022 naar richtlijnen@nvsha.nl.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten