Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Commentaar gevraagd op de herziening van de richtlijn Sedatie en analgesie op de Intensive Care

dinsdag 04 oktober

Deze richtlijn is onderdeel van de richtlijnen (Procedurele) Sedatie en Analgesie . Deze richtlijnen hebben betrekking op alle patiënten die sedatie buiten de OK krijgen, daarom worden er drie richtlijnen onderscheiden; volwassenen, kinderen en IC. De richtlijn Sedatie en analgesie op de IC, die momenteel voor ligt ter commentaar, behandelt pijnstilling en sedatie op de IC. Meer specifiek beschrijft het op welke wijze alle volwassen IC-patiënten comfortabel het proces van IC-behandeling kunnen doorlopen, van ernstig ziek slapend met veel pijnstilling en mogelijk diepere sedatie in het begin van de behandeling tot wakker comfortabel beginnen met de revalidatie aan het eind van de IC-periode. In deze richtlijn zijn de aandachtspunten niet alleen somatiek, agitatie en pijn, maar ook stressreductie en welbevinden. Dit alles met als einddoel een zo vlot mogelijk functioneel herstel met zo min mogelijk complicaties, zowel fysiek als mentaal. Aan: Wetenschappelijke Verenigingen & Overige Partijen Datum: 1 augustus 2022 Onze referentie: Ki/DT Onderwerp Uitnodiging commentaarfase conceptrichtlijn Sedatie en analgesie op de IC Pagina 2 van 2 Belangrijk hierin is het voorkomen van sedatie en pijnstilling gerelateerde complicaties zoals delier en verstoorde fysiologische slaap. De richtlijn delier, immobilisatie en verstoorde slaap op de IC (in ontwikkeling) sluit aan op deze richtlijn en mag samen met deze richtlijn als een geheel worden gezien.
Wij hebben niet meegeschreven maar zijn wel gevraagd kritisch mee te lezen met deze herziening.

Mocht je commentaar hebben graag vóór 10 oktober 2022 mailen naar richtlijnen@nvsha.nl.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten