Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Uitnodiging deelname werkgroep en invitational conference richtlijnmodules over somatische complicaties van alcoholstoornissen

donderdag 24 februari

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijnmodules over somatische complicaties van alcoholstoornissen. In de bestaande richtlijn over stoornissen in het gebruik van alcohol (2009) wordt aandacht gegeven aan de verslavingsproblematiek en de somatische complicaties van alcoholstoornissen. Momenteel vindt er een gedeeltelijke herziening van deze richtlijn plaats op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Hierin ligt de focus op diagnostiek en behandeling van de verslavingsproblematiek. Het doel van dit nieuwe traject is om het onderdeel van de richtlijn over somatische complicaties van alcoholstoornissen ook een modulaire update te geven. Hierbij richten we ons op de diagnostiek en de behandeling van de acute en chronische somatische gevolgen van alcoholgebruik. Gedurende de ontwikkeling van de modules over somatische complicaties zal er afgestemd worden met de werkgroep die zich richt op de ontwikkeling van modules over verslavingsproblematiek.

Er wordt van de deelnemer verwacht dat zij de werkgroepvergaderingen (8-9 bijeenkomsten van gemiddeld 2-2,5 uur) voorbereiden en bijwonen. De looptijd is 36 maanden.

De eerste werkgroepbijeenkomst vindt plaats op: Maandag 14 maart van 18.30 uur tot 21.00 uur Locatie: nabij Utrecht CS (onder voorbehoud).

De invitational conference vindt (online via Zoom) plaats op: Dinsdag 19 april van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Mocht je interesse hebben graag vóór 1 april 2022 mailen naar richtlijnen@nvsha.nl.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten