Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Uitnodiging richtlijn Abdominale letsels

donderdag 24 februari

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Abdominale letsels.

Het doel van de richtlijn is om er voor te zorgen dat ernstig gewonde patiënten met abdominaal letsel optimaal worden behandeld. Zo ontstaat uniformiteit van behandeling, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

Van een werkgroeplid wordt het volgende verwacht: het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen (7 bijeenkomsten van gemiddeld 2 á 3 uur); De looptijd van het project is 36 maanden. De eerste werkgroepbijeenkomst vindt plaats op: Maandag 28 maart van 19:00 tot 21:00 uur via ZOOM. De link krijg je bij mandatering via de richtlijncommissie.

Deelnemers krijgen een vergoeding van vacatiegelden (inclusief reiskosten) op basis van bijgewoonde bijeenkomsten.

Mocht je interesse hebben graag vóór 1 april 2022 mailen naar richtlijnen@nvsha.nl.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten