Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Commentaar gevraagd op de richtlijn Koorts bij kinderen in de tweede lijn

vrijdag 21 juli

In 2020 is de ontwikkeling van de richtlijn Koorts bij kinderen in de tweede lijn op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

Deze richtlijn gaat over koorts bij kinderen in de tweede lijn. Koorts is een natuurlijke, op zichzelf onschuldige reactie van het lichaam op een infectie om herstel van weefsel en cellen te bevorderen. Elk gezond kind maakt gemiddeld acht infecties met koorts door in de eerste achttien levensmaanden. Ongeveer de helft van de kinderen die de kindergeneeskundige spoedeisende hulp bezoekt, komt vanwege koorts. Het merendeel van deze kinderen heeft een virale infectie die meestal vanzelf overgaat, zoals een verkoudheid of oorontsteking. Aan: Wetenschappelijke Verenigingen & Overige Partijen Datum: 4 juli 2023 Onze Ki/YvK Onderwerp Uitnodiging Commentaarfase Conceptrichtlijn Koorts bij Kinderen in de tweede lijn Pagina 2 van 2 Een ernstige (bacteriële) infectie, zoals een longontsteking of nierbekkenontsteking, is aanwezig bij 10-15% van de kinderen met koorts en kan bij te late onderkenning een gecompliceerd of eventueel fataal beloop kennen. In de richtlijn komen onderwerpen aan de orde, zoals: criteria eerste opvang, predictiemodellen ernstige bacteriële infecties, aanvullende diagnostiek, antivirale en antibiotische behandeling en voorlichting. Er is ook een samenvattingskaart ontwikkeld, welke hierbij ook ter commentaar wordt voorgelegd.
Aan deze richtlijn heeft Jorgos Alexandridis meegeschreven, waarvoor dank.

Mocht je commentaar hebben graag vóór 1 september 2023 mailen naar richtlijnen@nvsha.nl

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten