Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Verzoek deelname Klankbordgroep Richtlijn Bekkenringletsels

vrijdag 21 juli

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Bekkenringletsels. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Het doel is om een richtlijn op te stellen voor het onderwerp bekkenringletsels om te zorgen dat de praktijkvariatie wordt tegengegaan. Patiënten met bekkenringletsel presenteren zich zowel in perifere als in academische ziekenhuizen.

Veel medici worden met de opvang, diagnostiek en behandeling van deze letsels geconfronteerd. Meerdere factoren zoals patiënt karakteristieken, fractuurtype, de mate van fractuur dislocatie, pijn en mogelijkheden tot mobiliseren, worden meegewogen in de besluitvorming tot conservatieve ofwel operatieve behandeling. Het uitgebreide spectrum van typen bekkenringletsel in combinatie met het ontbreken van uniformiteit in toepassing van verschillende behandelingsmogelijkheden resulteert erin dat patiënten met bekkenfracturen een zeer heterogene populatie vormen. Bovendien zijn per ziekenhuis maar een beperkt aantal patiënten (50-100 per jaar) die zich presenteren met een bekkenfractuur. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft kwaliteitsnormen voor de behandeling van bekkenletsels opgesteld. In de ziekenhuizen waar deze letsels worden behandeld, moet men jaarlijks tenminste twintig bekkenfracturen opereren om voldoende ervaring te houden. Daarnaast moet het ziekenhuis beschikken over personeel, apparatuur en de infrastructuur om ernstig gewonde patiënten te behandelen. Vanwege heterogeniteit, beperkte aantallen patiënten per centrum en nationale kwaliteitsnormen is het noodzakelijk om een landelijke richtlijn op te stellen om meer uniformiteit te krijgen in de behandeling van deze letsels en om de kwaliteit te borgen.

Mocht je interesse hebben graag vóór 10 augustus 2023 mailen naar richtlijnen@nvsha.nl

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten