Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Commentaar gevraagd op de richtlijn Gegevensuitwisseling in de acute zorg

donderdag 30 juni

In veel acute situaties is het van levensbelang dat zorgverleners in de acutezorgketen, zoals centralisten van de meldkamer ambulancezorg (MKA), ambulanceverpleegkundigen, huisartsen, zorgverleners op de huisartsenpost (HAP) en zorgverleners op de Spoedeisende Hulp (SEH), in één oogopslag relevante medische gegevens en de informatie over de acute situatie van een patiënt kunnen overzien. In de acutezorgketen zijn binnen een kort tijdsbestek vaak verschillende zorgverleners bij de zorg betrokken en gaat het om voor hen onbekende patiënten. In een groot en toenemend aantal gevallen betreft het patiënten met complexe aandoeningen. Hiervoor dragen de betrokken zorgverleners snel en betrouwbaar gegevens over aan hun collega’s in de acutezorgketen en delen ze de actuele medische gegevens die nodig zijn voor de behandeling van de patiënt elektronisch met elkaar. Voor de continuïteit van de zorg is het essentieel dat de zorgverleners in de acutezorgketen aan de huisarts doorgeven waaruit de verleende spoedzorg bestond. Deze richtlijn beschrijft de gegevensuitwisseling die nodig is om de informatievoorziening binnen de acute zorg adequaat te ondersteunen. Ze vormt de basis voor de informatiestandaard die op technisch niveau de berichten en gegevens beschrijft. De implementatie van de berichten- en gegevenssets valt buiten de scope van deze richtlijn. De betrokken organisaties bepalen de implementatie.

Mocht je commentaar hebben graag vóór 1 augustus 2022 mailen naar richtlijnen@nvsha.nl

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten