Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Commentaar gevraagd op de conceptrichtlijnmodules cluster Epilepsie

donderdag 24 maart

Binnen het Koploper 1 project is de need-for-update fase en de prioriteringsfase afgerond van de eerste cyclus van het cluster Epilepsie. Afgelopen maanden hebben de clusterleden gewerkt aan de herziening van de vijf geprioriteerde modules van de huidige richtlijn Epilepsie (Bijlage 1 Inhoudsopgave richtlijn Epilepsie). Met veel genoegen legt het cluster Epilepsie u vijf geprioriteerde conceptmodules voor ter becommentariëring:

  • Module 1 ‘Status epilepticus bij volwassenen: initiële behandeling’
  • Module 2 ‘Status epilepticus bij kinderen’
  • Module 3 ‘Welk anti-epilepticum: Aanvallen met een focaal begin’
  • Module 4 ‘Oncologie: profylactische behandeling’
  • Module 5 ‘Oncologie: welk anti-epilepticum’

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het cluster ondersteund en geadviseerd over de procedure van evidence-based richtlijnontwikkeling, welke door het cluster is gevolgd. Prof. dr. H.J.M. Majoie (neuroloog, NVN) heeft als voorzitter het cluster Epilepsie geleid. Het cluster dat de conceptmodules heeft ontwikkeld, bestaat uit afgevaardigden van meerdere wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties.

Vanuit de NVSHA heeft Fraukje Eshuis meegeschreven aan de richtlijn.

Deze richtlijn doet mee aan een pilot “nieuwe wijze commentaar leveren”. We wachten nog op de bijlage. Zodra we deze hebben ontvangen wordt komt deze beschikbaar op de website.

Graag eventueel commentaar mailen vóór 1 mei 2022 naar richtlijnen@nvsha.nl.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten