Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Commentaarfase herziening richtlijn Wondzorg

donderdag 25 november

In september 2020 is de herziening van de richtlijn wondzorg op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste behandeling is voor patiënten met acute wonden. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het reinigen en ontsmetten van wonden
  • De pijnbestrijding rondom wondzorg
  • De instructies aan de patiënt voor optimale wondgenezing
  • De wondmaterialen voor verschillende wonden
  • In deze herziening zijn twee nieuwe modules ontwikkeld en vier bestaande modules herzien:
  • Een module over het gebruik van profylactische antibiotica is ontwikkeld.
  • Een module over wondbedekkers bij topletsels is ontwikkeld.

De bestaande modules over wondmateriaal van primair gesloten niet lekkende wonden, lekkende wonden en donorsite wonden zijn herzien, evenals de module betreffende overige technieken pijnbestrijding. Lucas Teeven heeft namens de NVSHA deelgenomen aan deze richtlijn.

Mocht je commentaar hebben deze graag sturen vóór 10 december 2021 naar richtlijnen@nvsha.nl

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten