Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Verzoek deelname werkgroep Richtlijn Strengileus

woensdag 08 november

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Strengileus.

De richtlijn wordt ontwikkeld conform het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 3.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Er wordt gewerkt volgens de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO). Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten biedt procesmatige en methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling.

Van een werkgroeplid wordt het volgende verwacht:

  • geen conflicterende belangen te hebben die de onafhankelijkheid van de richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen;
  • het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen (9 bijeenkomsten van gemiddeld 2 uur);
  • het selecteren van literatuur;
  • het schrijven van tekst(en) voor de conceptrichtlijn;
  • het lezen en beoordelen van conceptteksten (samenvatting en beoordeling literatuur en evidence-tabellen) opgesteld door de adviseur(s) van het Kennisinstituut;
  • het lezen en bediscussiĆ«ren van conceptteksten van andere werkgroepleden;
  • indien nodig te participeren in de ontwikkeling van bij de richtlijn behorende indicatoren en/of implementatieplan. Dit kan het bijwonen van extra vergaderingen met zich meebrengen;
  • bereid te zijn te werken in een digitale projectomgeving;
  • het informeren en raadplegen van de achterban gedurende het ontwikkeltraject. De looptijd van het project is 36 maanden.

De eerste werkgroepbijeenkomst vindt plaats op: Dinsdag 9 januari van 16:00 tot 18:00 uur Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht.

Bij interesse of aanvullende vragen graag zsm mailen naar richtlijnen@nvsha.nl

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten