Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Commentaar gevraagd op de richtlijn Informatieparagraaf spoedzorgketen

woensdag 27 september

Samen werken we aan het verbeteren van de databeschikbaarheid in de acute zorg. Digitale informatie-uitwisseling maakt medische informatie direct 24/7 beschikbaar op de SEH, in de ambulance, in de meldkamer, in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost. Voor het inbedden van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg in de wet (Wegiz) is een informatieparagraaf nodig in het kwaliteitskader Spoedzorgketen. De tekst hiervoor is nu beschikbaar voor consultatie.

Het kwaliteitskader ‘Spoedzorgketen’ (Zorginstituut Nederland) beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar samenwerken om iedere patiënt met een spoedzorgvraag goede kwaliteit van zorg te bieden. Om goede zorg te vertalen naar databeschikbaarheid is besloten om de kwaliteitsstandaard uit te breiden met een informatieparagraaf, zoals dit aangegeven is in het Integraal Zorgakkoord (IZA). De informatieparagraaf geeft het kader voor de gegevensuitwisseling en borgt de afspraken hierover tussen de acute zorgorganisaties. Aangezien de spoedzorgketen reeds een Richtlijn en een informatiestandaard acute zorg heeft zijn beide gebruikt om de informatieparagraaf op te stellen. Bewust is gekozen om de informatieparagraaf als kader voor de gegevensuitwisseling te gebruiken waardoor deze minder aan wijzigingen onderhevig is. De richtlijn specificeert nader welke informatie noodzakelijk is voor gegevensuitwisseling binnen verschillende gebruiksscenario’s. De informatiestandaard specificeert in detail hoe informatiesystemen gestandaardiseerd de gegevens kunnen uitwisselen.

Aan deze richtlijn heeft David Baden meegeschreven, waarvoor dank.

Mocht je commentaar hebben graag vóór 1 oktober mailen naar richtlijnen@nvsha.nl

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten