Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Complicatieregistratie

Voorzitter: Jeroen Paar
Portefeuillehouder: Pol Stuart
Contact: Secretariaat
Overige commissies Portefeuille Kwaliteit

Samenstelling:

  • mevrouw drs. F. Beije
  • de heer drs. V.C. Jansen
  • de heer drs. J.D. Paar (Voorzitter)
  • mevrouw drs. H.G. Rensma

Introductie

De complicatieregistratie commissie werkt aan een integrale registratie van alle complicaties op de Spoedeisende Hulp. Deze bestaan deels uit intrinsieke complicaties, welke direct terug te voeren zijn op interventies op de Spoedeisende Hulp, en daar ook direct geregistreerd kunnen worden.

Sluiten