Menu

Landelijke Voortgangstoets

Voorzitter: Ineke Dekker
Portefeuillehouder: Mieke Willemsen
Contact: Secretariaat

Introductie

Tweemaal per jaar vindt de landelijke voortgangstoets plaats. Dit is een schriftelijke toets die bestaat uit meerkeuzevragen. Deze is primair bedoeld voor SEH artsen in opleiding, maar is tevens toegankelijk voor SEH artsen KNMG. Doel van de voortgangstoets is om de SEH arts in opleiding inzicht te geven in het niveau van zijn of haar theoretische kennis in vergelijking met andere jaargenoten en de groei per opleidingsjaar. Daarnaast krijgt de opleider de mogelijkheid sterke en eventueel zwakkere kanten van de opleiding te analyseren.

De voortgangstoets vindt twee keer per jaar plaats waarbij het de bedoeling is dat een opleidingsassistent eenmaal per opleidingsjaar de toets maakt. In totaal worden er dus drie voortgangstoetsen tijdens de opleiding gemaakt. Dit is een verplicht onderdeel van ons curriculum.

Door de commissieleden worden in teams vragen opgesteld waarbij alle thema's van het curriculum gedekt zijn. Plenair worden deze vragen voorbesproken en na de voortgangstoets wordt de performance van elke vraag statisch geanalyseerd en zo nodig aangepast. Hierin wordt de commissie ondersteund door een onderwijskundige.

Activiteiten

  • Tweemaal per jaar voortgangstoets.
  • Viermaal per jaar voor- en nabespreking van de voortgangstoets.

Samenstelling

Sluiten
X Zoek