Menu

Nieuwsbrief april 2018
Van de Voorzitter

Ties

Sinds het verschijnen van de vorige editie van de nieuwsbrief van de NVSHA, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, is er in de Nederlandse publieke discussie wederom veel te doen...

Lees meer

Magazine Spoed

magazine

Afgelopen december is ons eerste magazine ‘Spoed!’ op de ALV gepresenteerd aan de leden. Het tijdschrift is inmiddels verspreid over alle SEH’s, HAP’s en grote huisartsenpraktijken. Het magazine bevat...

Lees meer

ICEM 2023 in Amsterdam!

Artikel 3

De International Federation for Emergency Medicine (IFEM) heeft Amsterdam officieel aangewezen als host voor ICEM 2023, hét internationale wetenschappelijke congres in de spoedeisende geneeskunde. Het...

Lees meer

Reactie NVSHA op de marktscan NZA acute zorg

marktscan

Op 11 september is de eerste marktscan over de acute zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verschenen. Signalen uit het veld over toenemende druk op de acute zorg waren onder andere de...

Lees meer

Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan Zorginstituut Nederland

kwaliteitskader

De bij de spoedzorg betrokken partijen, waaronder de NVSHA, hebben met elkaar de afgelopen periode het ‘Kwaliteitskader Spoedzorgketen’ opgesteld. Het kwaliteitskader is door het LNAZ namens de...

Lees meer

Emily Dopper benoemd tot verenigingsmanager van de NVSHA

emilyy

Emily Dopper is aangesteld als Verenigingsmanager van de NVSHA. Het is een nieuwe functie die past bij de groei en professionalisering die de NVSHA doormaakt. Wij stellen haar aan u voor.

In december...

Lees meer

Inleiding

NVSHA-Eikendal-Ties-01 bewerkt site

Sinds het verschijnen, in mei jl., van de eerste editie van de externe nieuwsbrief van de NVSHA, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, is er in de Nederlandse publieke discussie veel...

Lees meer

Crowding kills people…

Mulligan_Terrence

'Crowding kills people…'

Een ferme uitspraak van prof. Terrence Mulligan van de University of Maryland’s School of Medicine. We spraken hem in de wandelgangen van het NVSHA-congres op 8 juni jl. in Egmond aan Zee. Mulligan...

Lees meer

Nieuw co-schap Spoedeisende Geneeskunde

NVSHA-Enkel-03b

Vakgroep SEH-artsen RadboudUMC ontwikkelen nieuw co-schap Spoedeisende Geneeskunde

De vakgroep SEH-artsen van het RadboudUMC hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 juni jongstleden de NVSHA-award voor “Het beste initiatief in de Spoedeisende Geneeskunde” ontvangen. Ze...

Lees meer

Menno Gaakeer winnaar NVSHA-award

foto Menno Gaakeer

Menno Gaakeer is de winnaar van de NVSHA-award voor “De beste persoonlijke bijdrage aan de Spoedeisende Geneeskunde. Hij werd genomineerd voor zijn inzet voor de ontwikkeling van de Spoedeisende...

Lees meer

Reactie NVSHA op VWS-brief

NVSHA-01 Ambu-01 site

Minister Schippers stuurde de Tweede Kamer op 20 juni j.l. aan de Tweede Kamer een brief met als onderwerp Spoedhulp.

Het bestuur van de NVSHA heeft daarop gereageerd in een brief aan minister...

Lees meer

Inleiding nieuwsbrief 1

emergency-1137137__340

Spoedeisende hulp, een vakgebied in ontwikkeling

Dit is de eerste externe nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA). De NVSHA is de wetenschappelijke beroepsvereniging van Spoedeisende Hulp artsen (SEH-artsen) en ...

Lees meer

Crowding

NVSHA-MMT 02 klein site

Actie nodig om ‘crowding’ op SEH-afdelingen tegen te gaan

Dit was de conclusie na discussie in Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van het Tweede Kamerlid Renske Leijten van de SP. Over de kwaliteit van de spoedeisende hulp (SEH) in de Nederlandse...

Lees meer

24/7 SEH-arts

Spirit Nieuwsbrief

Visie NVSHA: elke patiënt moet worden gezien door SEH-arts, dus 24/7 SEH-arts aanwezig

Spoedeisende Geneeskunde is een medisch specialisme gebaseerd op de kennis, vaardigheden en competenties vereist voor de preventie, beoordeling en behandeling van de acute en urgente aspecten van...

Lees meer

Opleiding

NVSHA-Enkel-03b

Duur van de opleiding SEH-artsen niet in overeenstemming met Europese richtlijnen

Nederland behoort tot het snel afnemend aantal Europese landen dat nog niet voldoet aan de eisen voor Europese erkenning van Spoedeisende Geneeskunde als medisch specialisme.

De Noorse minister van...

Lees meer

Hersenletsel bij ouderen

NVSHA-Scen-01-Opvang-23b

Onderzoek van den Brand: ‘stijging van hersenletsel bij ouderen door valongelukken’

Steeds meer ouderen lopen hersenletsel op, soms fataal, door vallen. Het aantal jongere slachtoffers van hersenletsel loopt terug, vooral doordat het wegverkeer veiliger wordt. Dat blijkt uit...

Lees meer

Website SEH-zorg

SEH zorg vierkant

Website SEH-zorg nu online

Wie thuiskomt na een behandeling op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis, of wie kind, partner of iemand anders heeft begeleid bij een spoedgeval, slaakt een zucht van verlichting...

Lees meer
Sluiten
X Zoek