Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Arts & Welzijn

Voorzitter: Anne-Marie de Vries
Portefeuillehouder: Pol Stuart
Contact: Secretariaat
Twitter: @WelzijnNVSHA

Samenstelling:

 • mevrouw T. Attaye
 • mevrouw A.E. Boendermaker
 • mevrouw K. Bouma
 • mevrouw W.F. van Boxmeer
 • mevrouw K. Caminada
 • mevrouw drs. F. Cetin
 • mevrouw drs. N. Hoogkamp
 • mevrouw drs. C.A. Karsonopoero
 • mevrouw M.D. Koen
 • mevrouw S.J.P.P. Mans
 • mevrouw drs. S.Y.G. Peeters
 • mevrouw drs. D.M.E. de Snoo
 • mevrouw J.M.E. de Vries-van Dijen (Voorzitter)

Introductie

Op de Algemene Ledenvergadering van december 2015 werd unaniem gestemd voor de oprichting van de sectie. In het najaar van 2015 werd de Richtlijn Workforce afgeleverd. Het werk van de commissie Workforce werd hetzelfde jaar nog beloond met een nominatie voor de NVSHA Award 2015 - Beste Initiatief, vanwege de inspanningen die geleverd worden ter verbetering van het vak op het gebied van arbeidstijden en verbetering op psychosociaal gebied voor de SEH-artsen KNMG. Binnenkort zal er een addendum uitkomen op de huidige Richtlijn Workforce gezien de huidige ontwikkelingen.

In 2019 veranderde de naam van “sectie Welzijn” naar “sectie Arts en Welzijn” om nog duidelijker aan te geven dat wij er zijn voor het welzijn van SEH artsen en AIOS op professioneel vlak. De term “welzijn” wordt vaak geassocieerd met “soft” terwijl het streven naar duurzame inzetbaarheid van SEH-artsen een actueel probleem is, niet alleen in Nederland. Het percentage burn-out is schrikbarend voor onze beroepsgroep. Buitenlandse data hierover zijn bekend, Annemieke Boendermaker genereert Nederlandse data. Daarnaast is er een enorme uitstroom van SEH-artsen: 23% verlaat voortijdig het vak. Waarom precies wordt nader onderzocht. Dit zijn gegevens waar we iets mee moeten. De sectie Welzijn heet daarom sinds Februari 2019 “Arts en Welzijn”, en zet zich op verschillende manieren in. Vind jij ook dat SEH-artsen hun beroep op lange termijn moeten blijven uitvoeren of heb je daar ideeën over? Laat het ons weten!

Doelstellingen

 1. Het vergaren, vergroten, verspreiden, uitwisselen en behouden van (evidence based) kennis m.b.t. welzijn/physician wellness en workforce sustainability binnen en buiten Nederland, voor SEH-artsen/Emergency Medicine.
 2. Het bevorderen, ontwikkelen en uitvoeren van onderzoek op het gebied van SEH-arts welzijn en duurzame inzetbaarheid.
 3. Het geven van adviezen en ontwikkelen van richtlijnen voor duurzame inzetbaarheid en aanzetten tot implementatie hiervan.

Activiteiten

 • Het actueel houden en voorbereiden voor implementatie van het WorkForce document.
 • Het doen van onderzoek naar duurzame inzetbaarheid, voor SEH-artsen
 • Ontwikkelen en geven van opleiding Peer-support en neerzetten van een peer support netwerk rondom incidenten; voor en door SEH artsen
 • Kenniscentrum van duurzame inzetbaarheid en physician wellness voor SEH-artsen

Op dit moment werken we aan:

- Burn-out onderzoek
Wanneer zoveel mogelijk SEH-artsen KNMG meedoen krijgen we de juiste data over de Nederlandse situatie. Hiermee kunnen we veranderingen in toekomstig beleid bewerkstelligen om langdurige inzetbaarheid en burn-out preventie te verbeteren. Daarnaast zal gekeken gaan worden naar redenen waarom SEH-artsen het vak voortijdig verlaten.
Heb je vragen over burn-out of het onderzoek? Mail naar burnout@nvsha.nl

- Duurzame inzetbaarheid en nachtwerk; voorbereidende fase.
Nienke Hoogkamp is bezig met opzet voor onderzoek over duurzame inzetbaarheid en nachtwerk.
Heb je vragen over nachtwerk? Email naar nachtwerk@nvsha.nl

- Peer-to-peer support
Nederlandse ziekenhuizen bieden niet altijd opvang van een collega na een calamiteit. Ons vakgebied is uniek. De sectie en het bestuur NVSHA willen we graag dat peer-support voor en door SEH-artsen KNMG uitgevoerd wordt. Peer-support trainingen worden gegeven door Gerda Zeeman. De training wordt aangeboden door de NVSHA en je ontvangt reguliere accreditatie punten.

De najaarstraining is afgelast wegens te weinig inschrijvingen. Nieuwe data 2020 volgen zo spoedig mogelijk, aanmelden kan via p2p@nvsha.nl. Lees meer over peer-support op de website of onderaan de pagina in het interview met peer supporters. Op het congres DECM 2020 willen wij aandacht vragen voor dit belangrijke onderwerp.

Heb je vragen of suggesties over peer support? Email naar p2p@nvsha.nl

- Implementatie van de Richtlijn Workforce
Vanuit de sectie is een richtlijn gemaakt voor gezond roosteren en het behouden en bevorderen van autonomie en bevlogenheid van SEH-artsen. “We are here to stay 24/7”. De spoedzorg heeft een enorme vlucht genomen door onze aanwezigheid, echter zowel CAO-Z en AMS zijn niet opgesteld vanuit de visie dat wij als SEH-artsen tot de leeftijd van 67 jaar op de huidige wijze inzetbaar kunnen zijn. Kortom, om duurzaam inzetbaar te kunnen blijven, moet er wat gebeuren. Daarbij hebben wij jullie als (ervaren) NVSHA leden nodig. Wat is nodig om als SEH-arts duurzaam inzetbaar te kunnen blijven? Laat het ons weten.

Heb je vragen of suggesties over workforce? Email naar workforce@nvsha.nl
Heb je vragen over generatie beleid? Email naar generatiebeleid@nvsha.nl

Documenten

Sluiten