Menu

Arts & Welzijn

Voorzitter: Anne-Marie de Vries
Portefeuillehouder: Pol Stuart
Contact: Secretariaat
Twitter: @WelzijnNVSHA

Introductie

In het najaar van 2015 werd al de Richtlijn Workforce afgeleverd. Het werk van de commissie Workforce werd hetzelfde jaar nog beloond met een nominatie voor de NVSHA Award 2015 - Beste Initiatief, vanwege de inspanningen die geleverd worden ter verbetering van het vak op het gebied van arbeidstijden en verbetering op psychosociaal gebied voor de SEH-artsen KNMG.

Op de Algemene Ledenvergadering van december 2015 werd unaniem gestemd voor de oprichting van de sectie.

Doelstellingen

  1. Het vergaren, vergroten, verspreiden, uitwisselen en behouden van (evidence based) kennis m.b.t. welzijn/physician wellness binnen en buiten de NVSHA en Nederland.
  2. Het bevorderen, ontwikkelen en uitvoeren van onderzoek op het gebied van SEH-arts welzijn.

Activiteiten

  • Het opstellen van een richtlijn “SEH-arts welzijn”.
  • Het stimuleren van onderwijs en scholingsactiviteiten op dit gebied (inclusief aandacht voor dit onderwerp tijdens de opleiding)
  • Bijdrage leveren aan cursussen, congressen en/of masterclasses die aandacht besteden aan welzijn.

Daarnaast werken we aan:

- Burn-out onderzoek
Wanneer zoveel mogelijk SEH-artsen KNMG meedoen krijgen we de juiste data over de Nederlandse situatie. Hiermee kunnen we veranderingen in toekomstig beleid bewerkstelligen om langdurige inzetbaarheid en burn-out preventie te verbeteren.

- Peer-to-peer support
Nederlandse ziekenhuizen bieden niet altijd opvang van een collega na een calamiteit. Ons vakgebied is uniek. De sectie en bestuur willen we graag dat peer support voor en door SEH-artsen KNMG gebeurt. Peer support trainingen wordt gegeven door Gerda Zeeman.

De eerste training zit vol. Schrijf je in voor de najaarstraining via p2p@nvsha.nl

- Implementatie van de workforce
Vanuit sectie is een richtlijn gemaakt voor gezond roosteren en het behouden en bevorderen van autonomie en bevlogenheid van SEH-artsen. “We are here to stay 24/7”. Als sectie horen wij graag wat er speelt want zo kunnen we inspelen op de behoefte om workforce implementatie te ondersteunen; contact ons via sectiewelzijn@nvsha.nl

Documenten

  • Voorbeelden van toepassingen van de richtlijn en rekenmodules zijn in te zien via het ledendeel van de site (Downloads - Richtlijn Workforce SEH)
Sluiten
X Zoek