Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Management en Bestuur

Voorzitter: Michiel Gorzeman
Portefeuillehouder: Pol Stuart
Contact: Secretariaat

Voorzitter:

 • de heer M.P. Gorzeman (Voorzitter)
 • mevrouw drs. S. Hillen
 • mevrouw drs. H.J. Huisman
 • mevrouw E.H. Jansen
 • de heer drs. H.M. Oyen

Introductie

Vanaf 2012 heeft deze sectie belangrijke stappen gezet voor de toekomst van de Spoedeisende Geneeskunde. Zo stonden zij aan de wieg van het functieprofiel SEH-arts, werd het openen van DOT's door SEH-artsen mogelijk gemaakt en werd een salaris benchmark opgezet. Leden van de sectie namen plaats in de klankbordgroep van de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (LAD) voor de onderhandelingen rond de CAO Ziekenhuizen 2015.

Ook is deze sectie actief betrokken bij onderwijs, zoals bij de onderwijsmodule Management voor AIOS SEG en bij de verschillende Masterclasses Management voor AIOS en SEH-artsenKNMG.

Doelstelling

Het uitwisselen, vergroten, verspreiden en behouden van kennis en kunde op het vlak van management en bestuur van de SEH in brede zin.

Activiteiten

Deze commissie houdt zich bezig met:

 • Belangenbehartiging SEH-artsen KNMG binnen de bestaande bestuurlijke kaders;
 • Informatiebehoefte en onderwerpen met betrekking tot management en bestuur peilen bij de NVSHA leden en daarop inspelen;
 • Vragen op management niveau van NVSHA leden onderzoeken en beantwoorden (CAO, versterken landelijke positie SEH-artsen KNMG etc);
 • Informeren van de leden en niet-leden over ontwikkelingen op het gebied van Management en bestuur;
 • Waar mogelijk landelijke uniformiteit bevorderen tan aanzien van positionering en aanverwante zaken;
 • Organiseren van een jaarlijkse Masterclass Management en Bestuur voor SEH-artsen KNMG;
 • PR (in samenwerking met de andere commissies en het bestuur);
 • Tot stand komen functieprofiel SEH-arts KNMG.
Sluiten