Nominaties NVSHA Awards 2016 bekend!

zaterdag 28 mei 2016.

Over minder dan een week zullen de NVSHA Awards 2016 worden uitgereikt op het negende Dutch North Sea Emergency Medicine Conference.
 
Award voor het 'Beste initiatief in de Spoedeisende Geneeskunde'
Met deze award wil het NVSHA bestuur graag een bijzonder initiatief van een vakgroep SEG of andere groep SEH-artsen KNMG belonen. Dit initiatief heeft bijgedragen aan een kwaliteitsverbetering van de Spoedeisende Geneeskunde op lokaal, regionaal of nationaal niveau.
 
De genomineerden zijn
 - Respect EM Hoorn, vanwege hun originele manier om het wetenschap domein van de SEG te stimuleren.
 - PSA sectie, vanwege hun Nederlandse cursus en algehele inzet, maar voornamelijk vanwege de ICEM precourse.
 - Commissie kwaliteitsvisitaties, vanwege hun succesvolle inzet voor de kwaliteitsverbetering van de SEG in brede zin.
 
Award voor de 'Beste persoonlijke bijdrage aan de Spoedeisende Geneeskunde'
Met deze award wil het NVSHA bestuur graag een initiatief van een individueel persoon die een uitzonderlijk bijdrage heeft geleverd aan de Spoedeisende Geneeskunde op lokaal, regionaal of landelijk niveau, belonen. Dit kan zowel op het gebied van de wetenschap, de emancipatie van de SEG of bijvoorbeeld de kwaliteit van de SEG zijn.
 
De genomineerden zijn
 - Klaartje Caminada, Isala, vanwege o.a. haar bijzondere inspanningen op medisch-inhoudelijk gebied van de SEG en betreffende het welzijn van SEH-artsen.
 - Heleen Lameijer, UMCG, vanwege haar uitmuntende prestaties op wetenschappelijk gebied ter ontwikkeling van de SEG.
 - Femke Geijsel, OLVG, vanwege haar enorme inzet voor de SEG op meerdere vlakken in Nederland én op Europees niveau.
Deze kandidaten werden genomineerd door andere NVSHA leden.

Aansluitend aan de ALV van het 9th Dutch North Sea Emergency Medicine Conference zal de winnaar bekend worden gemaakt.
We hopen jullie dan allemaal te zien!

Media omtrent capaciteitsproblematiek SEH

woensdag 25 mei 2016.

De laatste dagen is er in de verschillende media veel aandacht geweest voor de drukte op de SEH en de hieruit voortvloeiende opnamestops. Gezien de ouder wordende patiënt bestaat het gevaar dat dit probleem alleen maar groter wordt. Omdat de NVSHA signaleert dat dit een landelijk probleem is zijn we hierover in gesprek met onder andere VWS en LNAZ, naast het feit dat we in gesprek gaan met de ROAZ Noord-Holland-Flevoland. Uiteraard hebben ook de verschillende ROAZ regio’s een belangrijke eigen regionale verantwoordelijkheid hierin.

Enkele citaten uit landelijke media: "Patiënten zijn gemiddeld ouder, hebben complexere problemen en moeten vaker worden opgenomen. Dat leidt steeds vaker tot stops." Volgens de NVSHA ligt de oplossing vooral in een snellere doorstroom van patiënten. Maar dat is afhankelijk van de beddencapaciteit in ziekenhuizen en verpleeghuizen. "Met alleen extra personeel los je het probleem niet op."

Als gevolg van fusies nam het aantal 24/7 SEH’s in Nederland af van 94 in 2012 naar 88 nu. Er zijn geen landelijke cijfers van het aantal opnamestops, maar overmatige drukte op SEH afdelingen is een probleem dat overall in het land voor komt. Uit recent onderzoek van SEH-artsKNMG Menno Gaakeer valt ook af te leiden dat er steeds ziekere patiënten op de spoedeisende hulp komen. In 2012 moest 31,6 procent van de twee miljoen patiënten die jaarlijks binnenkomen vanaf de Spoedeisende Hulp worden opgenomen in een ziekenhuis, in 2015 was dit percentage 36,9%.

Voor meer informatie zie de Brandbrief ‘Regionale spoedzorg – de rek is eruit’

Trouw: Spoedeisende hulp overvol met kwetsbare ouderen

SEH-arts KNMG Heleen Huisman in Radar Extra

maandag 16 mei 2016.

Afgelopen weken werd een tweeluik uitgezonden van Radar Extra over 10 jaar marktwerking in de zorg. In het tweede deel kwamen de ontwikkelingen in Ziekenhuis Bernhoven aan bod. Sinds 2014 zijn hier namelijk grote ontwikkelingen gaande. Hierbij wordt gestreefd naar betere zorg door minder zorg. Eén van de grootste initiatieven vond plaats op de SEH. Onze collega Heleen Huisman vertelde hier meer over.

Nieuwsgierig? Kijk hier de aflevering terug.
Ook is meer informatie te vinden in het interview van het Financieel Dagblad van maart 2016.

Heleen geeft in het kader van de afronding van haar Fellowship Management van de NVSHA een presentatie tijdens de Ninth Dutch North Sea Emergency Medicine Conference aankomende juni.

Van het bestuur

Publicaties

icon-publication   Overzicht van publicaties binnen de spoedeisende geneeskunde
EMJ logo horizontal colour b