Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Arbeidsvoorwaarden

De Jonge Specialist

Beste A(N)IOS,

Kennen jullie De Jonge Specialist al? De Jonge Specialist is de zelfstandige beroepsvereniging voor aios, ontstaan uit de fusie tussen De Jonge Orde en de LVAG. De Jonge Specialist staat voor één gezamenlijke aios-stem op landelijk niveau, een sterke onderhandelingspositie voor alle aios en het initiëren, coördineren en stimuleren van initiatieven ter bewaking en verbetering van de opleiding. Een goede opleiding tot medisch specialist betekent in de praktijk dat bepaalde zaken gewoon in orde moeten zijn:

- Arbeidstijden
- Salaris
- Opleidingsklimaat
- Onderwijs
- Verlof

De Jonge Specialist behartigt op die terreinen jouw belangen als aios, anios, profielarts of arts-onderzoeker. Dus hoe groter de achterban, hoe sterker de onderhandelingspositie! Het bestuur bestaat uit aios van verschillende specialismen en opleidingsjaren. Samen maken zij zich sterk voor een goede opleiding in Nederland. Ook is De Jonge Specialist het aanspreekpunt voor andere partijen als het gaat om bijvoorbeeld onderhandelingen over de cao van medisch specialisten (niet) in opleiding.

Saamhorigheid, onderlinge steun en hoge opkomsten bij activiteiten van De Jonge Specialist hebben laten zien dat aios zeker invloed hebben op hun werk- en leeromgeving. Samen staan we sterk!

Wil jij weten wie De Jonge Specialist is en wat zij voor jou kunnen doen? Bekijk dan het animatiefilmpje!

Meer informatie

Sluiten