Menu

Procedurele Sedatie en Analgesie

Voorzitter: Mischa Veen
Portefeuillehouder: Luuk Wansink
Contact: psa@nvsha.nl

Introductie

De sectie Procedurele Sedatie en Analgesie (PSA) is in 2006 opgericht en is begonnen met een uniform PSA registratieformulier. De sectie heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de CBO-richtlijn ‘Procedurele sedatie buiten de operatiekamer’ (2012). Aan de hand daarvan is de ‘Handreiking PSA door SEH-artsen’ en uiteindelijk de 'Richtlijn PSA door SEH-artsen' geschreven.

In 2012 is de landelijke cursus 'Procedurele sedatie voor SEH-artsen' (www.psacursus.nl) ontwikkeld. Deze cursus is sinds 2015 geïntegreerd in de opleiding tot SEH-arts in de vorm van een landelijke onderwijsmodule (https://www.deelnemerinschrijving.nl). Door een aantal NVSHA leden is in 2016 een Engelstalige spin-off cursus gemaakt als precourse op congressen (Icem en Eusem). In 2017 is er een verdiepingscursus 'PSA op de SEH bij kinderen' gemaakt (https://www.deelnemerinschrijving.nl).

De sectie PSA streeft naar de mogelijkheid van 24/7 veilige PSA op alle SEH’s in Nederland met gecertificeerde SEH-artsen KNMG.

Doelstellingen

  • Ontwikkelen en ondersteunen van onderwijs over PSA voor SEH-artsen KNMG en AIOS SEG
  • Wetenschappelijk onderzoek op PSA gebied
  • Vraagbaak over (implementatie van) PSA door SEH-artsen KNMG
  • Contact met IGZ onderhouden
  • Uniforme registratie van PSA op de SEH (World SIVA compliant)

Activiteiten

  • Update PSA registratieformulier naar versie 3, World SIVA registratie compliant (2016)
  • Handreiking versie 2.0 (2016)
  • Ontwikkelen e-learning PSA
  • Ontwikkelen kinder PSA cursus

Links

Sluiten