Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Landelijke voortgangstoets

De Landelijke voortgangstoets is per 1 januari 2020 komen te vervallen, omdat deze toets door meerdere omstandigheden te weinig significante waarde bleek te hebben wat betreft het meten van persoonlijke voortgang.

Het part A van het European Board Examination in Emergency Medicine is in de plaats van de Landelijke Voortgangstoets gekomen.

De AIOS moet part A ten minste een keer tijdens zijn opleiding hebben gemaakt. Bij voorkeur wordt deze toets eenmaal halverwege en eenmaal aan het eind van de opleiding gemaakt en ten minste eenmaal met goed gevolg afgelegd. Deze toets heeft momenteel een formatief karakter binnen ons curriculum, maar zal in de toekomst een summatieve toets worden.

Part B is momenteel niet verplicht binnen ons curriculum, maar kan na het succesvol behalen van part A op eigen initiatief worden afgelegd.

Sluiten