Menu

Landelijke voortgangstoets

De voortgangstoets is een multiple choice-toets die de theoretische kennis toetst betreft de competentie medisch handelen. De voortgangstoets is een verplicht onderdeel van ons currriculum en wordt door elke AIOS minimaal één, of beter, twee keer per jaar gemaakt. Door de AIOS op meerdere momenten in de opleiding te toetsen, kan de progressie van de kennis van de kandidaat gemeten worden en hoe deze zich verhoudt tot andere AIOS. De opleider krijgt ook de mogelijkheid sterke en eventueel zwakkere kanten van de opleiding te analyseren. De uitslag zal uitgedrukt worden als een percentage goede antwoorden en een rangorde in de jaargroep en gehele groep. Sterke en zwakkere thema’s zullen benoemd worden. Zowel de kandidaat als de opleider krijgen bericht van de uitslag.

Aanmelden voor de landelijke voortgangstoets kan via de agenda.

Sluiten