Menu
Menu Opleiding Nascholing - NVSHA-Scen-01-Opvang-14 gespiegeld

Voorwaarden accreditatie-aanvraag

De Commissie Accreditatie & Herregistratie van de NVSHA volgt de regelgeving van het landelijk Accreditatie Overleg van erkende specialismen.

Zie voor meer informatie: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/gaia/aanbieders.htm

1. Soorten nascholingen
1.1 Algemene nascholingen
Organiseert u een algemene nascholing? Dan kunt u accreditatie aanvragen bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Algemene nascholingen zijn niet-vakinhoudelijke nascholingen over bijvoorbeeld gezondheidsrecht, medische ethiek en communicatie.

1.2 Vakinhoudelijke nascholing
Voor een vakinhoudelijke nascholing vraagt u accreditatie aan bij de wetenschappelijke vereniging van de beroepsgroep waar de scholing voor bedoeld is.

1.3 E-learning
Als u een e-learning wilt laten accrediteren dan moet u uw aanvraag eerst indienen bij het Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE) om de e-learning technisch te laten controleren, daarna kunt u de aanvraag indienen bij de wetenschappelijke vereniging om de inhoud te laten beoordelen.
Ga voor meer informatie naar GAIA-ABFE op de website van de KNMG.


2. Aanvullende regels NVSHA
De NVSHA hanteert ook aanvullende regels. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste regels:

Aanvraagtermijn

 • Voor een goede en tijdige afhandeling van de aanvraag dient deze minimaal 2 maanden voor de aanvangsdatum ingediend te worden. De betalingstermijn is 14 dagen na het indienen van de aanvraag. Pas na betaling van de factuur wordt de aanvraag in behandeling genomen. Vanaf dat moment ontvangt u binnen de termijn van 6-10 weken een antwoord van de accreditatiecommissie, mits er geen vragen zijn.
 • Aanbieders van bij- en nascholing kunnen accreditatie uitsluitend voorafgaand aan een bij- of nascholingsbijeenkomst aanvragen. Aanvragen achteraf worden niet in behandeling genomen.

In te sturen informatie

 • Een accreditatieaanvraag wordt pas in behandeling genomen, nadat
  o Aan de betalingsvoorwaarden van de Accreditatie Commissie is voldaan;
  o De Accreditatie Commissie een volledig ingevulde aanvraag heeft ontvangen;
  o De Accreditatie Commissie het programma (waarin van uur tot uur is aangegeven wat het programma is) en cursusmateriaal heeft ontvangen;
  o Al het foldermateriaal m.b.t. de bijeenkomst met de aanvraag is toegevoegd.
 • Indien een eerdere editie van de bij- of nascholingsbijeenkomst is geaccrediteerd, wordt u verzocht zo mogelijk een overzicht van de resultaten van de meest recente evaluatie onder de deelnemers met dit aanvraagformulier mee te zenden.
 • U dient binnen 6 weken na afloop van de bijeenkomst de presentielijst van de deelnemers in te voeren in GAIA.
 • Op verzoek van de deelnemer moet de aanbieder van de nascholing aan het eind van een activiteit een certificaat op naam als bewijs van deelname uitreiken. Het elektronisch persoonlijk dossier is (nog) niet verplicht. Deelnemers kunnen nog steeds zelf hun uren op papier bijhouden en de certificaten bewaren.
 • De relatie met een eventuele sponsor moet duidelijk zijn voor deelnemers. Aan de sponsoring zijn geen inhoudelijke voorwaarden verbonden en het mag de organisatoren niet beperken.
 • Indien de vereniging verzoekt om extra informatie toe te voegen, dan heeft de aanbieder 6 weken om de informatie aan te leveren. Daarna kan de NVSHA de aanvraag afwijzen.

Evaluatie

 • De cursusinhoud en het rendement van de cursus moeten geëvalueerd worden.
 • Aanbieder is verplicht om evaluaties en presentielijst zelf te bewaren voor een periode van minimaal 5 jaar (termijn van herregistratie).

Periode toekenning
Accreditatie wordt afgegeven voor een periode van één jaar. Herhalingen van eerder geaccrediteerde bij- en nascholing moet opnieuw ingediend worden tenzij ze identiek (wat betreft inhoud en sprekers) zijn en wanneer ze binnen de termijn van één jaar na de einddatum van de geaccrediteerde bijeenkomst vallen. Herhalingen kunnen alleen door dezelfde aanbieder worden aangevraagd.

Code Geneesmiddelen Reclame
De bij- of nascholingsbijeenkomst dient te voldoen aan de voorwaarden die hieraan in de Code Geneesmiddelen Reclame (www.cgr.nl) worden gesteld.

Tarieven
Als je namens de SEH/NVSHA (non-profit) accreditatie aanvraagt, dan is dit gratis.
Vanaf januari 2010 gelden er 2 tarieven:
1. Tarief A: € 200, - exclusief BTW; voor gesponsorde en/of commerciële nascholing.
2. Tarief B: € 100, - exclusief BTW; voor niet-gesponsorde en/of niet-commerciële nascholing.
Refereeravonden worden niet gefactureerd

De aanvrager ontvangt na versturen van de aanvraag een factuur ter grootte van het vastgestelde bedrag. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat de betaling bijgeschreven is op de rekening van de accreditatiecommissie.

Bezwaarprocedure
Informatie hierover vindt u in de Algemene voorwaarden bij aanvraag tot accreditatie van nascholing van de KNMG.

Sluiten