Menu
Menu Wetenschap - NVSHA-Scen-02-Rean-19

Procedures

Beoordeling van wetenschappelijk onderzoek door wetenschapscommissie

Leden van de NVSHA kunnen ondersteuning krijgen bij het maken van een onderzoeksprotocol. Het is wel de bedoeling dat die ondersteuning eerst gezocht wordt bij de instelling waar het NVSHA lid werkt, bijvoorbeeld bij een epidemioloog in dienst van het ziekenhuis. Als dit niet mogelijk is kan een onderzoeksvoorstel bij de wetenschapscommissie van de NVSHA ter beoordeling neergelegd worden als aan een aantal criteria voldaan is.

Deze criteria zijn te vinden in onderstaand document.

Rondsturen onderzoek naar leden

In onderstaand document zijn criteria opgesteld waar een onderzoeksprotocol aan moet voldoen voordat het naar NVSHA leden rondgestuurd mag worden.

Sluiten