Menu
Menu Wetenschap - NVSHA-Scen-02-Rean-19

Oktober 2020

Welkom bij de tweede editie van literatuur update. Deze editie bevat 7 artikelen: 5 recente en 2 must-reads van oudere datum.

LANDMARK

Sterne JAC et al. Association Between Administration of Systemic Corticosteroids and Mortality Among Critically Ill Patients With COVID-19: A Meta-analysis.

JAMA

Corticosteroïden bij COVID-19? Deze meta-analyse van 7 RCT’s (inclusief REMAP-CAP en RECOVERY trial) laat zien dat patiënten die zuurstof/beademing nodig hebben een betere overlevingskans hebben na toediening van corticosteroïden. Hier is ons huidige beleid op aangepast.

REVIEW

Chest ultrasonography versus supine chest radiography for diagnosis of pneumothorax in trauma patients in the emergency department.

Cochrane Database Syst Rev - Chan KK ea.

Deze Cochrane review beschrijft dat de long echo voor de diagnose pneumothorax door niet-radiologen superieur is ten opzichte van X-thorax bij liggende traumapatiënten op de SEH. Nog een argument om dit te blijven doen!

MUSTREAD

Balanced Crystalloids versus Saline in Critically Ill Adults.

N Engl J Med - Semler MW et al.

Balanced Crystalloids versus Saline in Noncritically Ill Adults.

N Engl J Med. - Self WH et al

Maakt het uit welke vloeistoffen we geven aan kritiek zieke of niet-kritiek zieke patiënten? De bekende SMART en SALT-ED trials geven je houvast om je eigen keuze te kunnen onderbouwen. Hierboven een link naar de originele studies en hieronder 3 sites die dit allemaal mooi samenvatten met hun aanbevelingen.

https://www.pshp.org/news/428125/Redefining-the-Standard-A-Review-of-the-SMART-and-SALT-ED-Trials.htm

https://fanofem.nl/2019/02/12/infuusvloeistof-met-een-korreltje-zout-de-salt-ed-studie/

https://fanofem.nl/2019/04/08/infuusvloeistof-met-een-korreltje-zout-deel-2-de-smart-studie/

GUIDELINE

ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC)

European Heart Journal - Collet JP ea.

De nieuwste ESC guideline voor NSTEMI patiënten. We raden vooral aan om het kopje ‘What is new’ te lezen om weer up to date te zijn van de laatste aanbevelingen zoals: welke patiënten je als hoog risico moet beschouwen en dus binnen 24 uur een PCI nodig hebben en op welke tijdstippen troponines afgenomen kunnen/moeten worden.

100%NL

Utility of Shock Index for Suspected Rupture of Abdominal Aortic Aneurysms,

Prehospital Emergency Care. - Dirks NPM et al.

Een geruptureerd abdominaal aneurysma (AAAA) is een aandoening met een zeer hoge mortaliteit. Hoe vroeger je erbij bent, des te groter de kans op overleving. Noëlle Dirks en collega’s stelden vast dat een eenvoudige, prehospitale rekensom kan helpen bij het maken van een risico-inschatting. Als de prehospitale shock index (pols / systolische bloeddruk) ≥1 is bij een verdenking op een AAAA, dan is de kans op deze aandoening 5 keer groter dan wanneer dit niet zo is. Zolang de echo nog niet wijdverbreid wordt toegepast op de ambulance, is het wellicht een idee om de shock index te berekenen.

FUNTASTIC

The effect of small versus large clog size on emergency response time: A randomized controlled trial.

Elbers PWG ea. - J Crit Care

Rennen voor andermans leven is iets wat we natuurlijk dagelijks doen, en meestal op medische klompen. Heel relevant dus om te weten op welke maat klompen je het snelste door de ziekenhuisgangen kun bewegen. Vergeleken met maat 47, blijkt maat 38 levensreddend te zijn. Iedereen dus aan maat 38? Je voelt natuurlijk op je klompen aan dat hier iets niet klopt. En dat is precies de bedoeling van deze Amsterdamse parodie-RCT. Het punt van de auteurs is dat de onderzoekspraktijk soms ver van de klinische praktijk verwijderd is. Als je een medicijn onderzoekt en daarbij een extreem hoge dosis uitzet tegen een extreem lage dosis, dan zul je altijd wel significante verschillen vinden. Maar zijn deze verschillen dan ook relevant voor de klinische praktijk?

Sluiten