Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Toxicologie

Voorzitter: Mirjam Visser
Portefeuillehouder: Luuk Wansink
Contact: Secretariaat
Twitter: @NVSHA_Tox, #SEHtox

Samenstelling:

 • mevrouw drs. P.A.J. Clement
 • mevrouw C.K. Deelstra
 • mevrouw G.D. van Dijken
 • mevrouw F.M.J. Gresnigt
 • mevrouw A.E. Hoek
 • de heer drs. J. Hofkens
 • de heer F.J.H.A. van Hout
 • mevrouw M.L. Kallenbach-Willeboer
 • mevrouw drs. J.M. Kilsdonk-Wolters
 • mevrouw S.G.H. Litjens
 • mevrouw S.M. Mollink
 • de heer S.J.C. ten Napel
 • de heer W. Raven
 • de heer dr. M.H. Sandel
 • mevrouw drs. L. Tempelaars
 • mevrouw drs. C. Jager
 • mevrouw M.H.M. Visser (Voorzitter)

Doelstellingen

 • Meer aandacht en een hoger kennisniveau over toxicologie bereiken bij AIOS SEG en SEH-artsen KNMG
 • Stimuleren van uitwisselen van kennis over toxicologie tussen NVSHA leden en met externe instanties.

Activiteiten

 • Tweedaagse onderwijsmodule AIOS SEG over toxicologie
  Deze module bestaat uit presentaties, workshops en scenariotrainingen. In de module wordt ingegaan op de algemene benadering van de geïntoxiceerde patiënt, intoxicaties met medicatie, intoxicaties met genotsmiddelen. Op de chemische intoxicaties wordt niet ingegaan, aangezien deze uitgebreid aan bod komen bij de landelijke onderwijsmodule opgeschaalde zorg en Advanced HazMat Life support cursus.
 • Tweedaagse toxicologie cursus voor SEH-artsen KNMG, acute internisten en andere artsen/ verpleegkundigen werkzaam in acute zorg
 • Bijdrage leveren op het gebied van toxicologie aan nieuwe curriculum
 • Bijdrage leveren aan Acute Boekje
 • Opstellen van richtlijnen (NIV-richtlijn, detoxificatie)
 • Kennis delen: up tot date toxicologie informatie via Twitter/EM Dutch
 • Ontwikkelen E-learning
Sluiten