Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Feiten & Cijfers

Feiten & Cijfers

In totaal zijn er in Nederland 674 SEH artsen KNMG

Aantal leden SEH-arts KNMG: 638
Aantal leden AIOS SEG: 132

SEH's in Nederland

Overzicht locaties ziekenhuizen met SEH

Aantal SEH-locaties 2015-2022

Het aantal SEH's in Nederland neemt gestaag af. Tussen 2016 en 2019 sloten 7 SEH's en nam het aantal SEH's dat 24x7 geopend is met 7 af naar 83.

(bron: NZA monitor acute zorg 2019)


SEH’s 24x7
SEH’s totaal
2015
91
95
2016
90
94
2017
89
94
2018
86
89
2019
83
87
2022 80 83

Bron: RIVM (peilmoment: 2022)

Grote spreiding van SEH's in Nederland

Onderstaande kaart toont het resultaat van de bereikbaarheidsanalyse SEH (Spoedeisende hulp) 2022.
Volgens deze analyse kan 99,7% van de inwoners van Nederland binnen 45 minuten per ambulance naar een SEH worden gebracht. Voor de overige 0,3% (59.800 inwoners) geldt een langere reistijd dan 45 minuten. In 2021 waren dit 33.700 inwoners. De toename ten opzichte van 2021 wordt verklaard door de lagere rijsnelheid van de ambulances, zoals blijkt uit het geactualiseerde rijtijdenmodel. Een bereikbaarheidsanalyse geeft aan hoeveel inwoners van Nederland binnen 45 minuten per ambulance naar een locatie met een acute zorgfunctie kunnen worden vervoerd. Het gaat om 80 SEH's met 24/7-uurs openstelling en de 225 ambulancestandplaatsen die 24 uur per dag 7 dagen per week paraatheid leveren (RIVM 2022 )

Ritduur

Opleiding

In totaal zijn er:

  • 29 opleidingsziekenhuizen
  • 132 AIOS SEH

Per jaar zijn ongeveer 30 AIOS klaar met de opleiding

(peildatum 2022)

Sluiten