Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Commissie Kwaliteitsvisitaties Spoedeisende Geneeskunde (CKS)

CKS

Voorzitter: Liesbeth Zwanikken
Portefeuillehouder: Pol Stuart
Contact: kwaliteitsvisitaties@nvsha.nl
Overige commissies Portefeuille Kwaliteit

Samenstelling:

 • mevrouw drs. M.G. Borgstede
 • mevrouw S.P.H. Cleef
 • mevrouw D. Dammers
 • mevrouw I. Doodeman
 • mevrouw B.W.P.M. Drinkwaard-van Leeuwen
 • mevrouw R.A. Feenstra
 • de heer F. van Hout
 • mevrouw drs. R.S. Immink (penningmeester)
 • mevrouw A. de Jong
 • mevrouw drs. T. Kroon
 • mevrouw M. Maas
 • mevrouw L. de Nooij
 • mevrouw drs. M.W.H. Oostenenk
 • mevrouw drs. T.J. Oosterveld-Bonsma
 • mevrouw T.H. Sandjer
 • mevrouw M. Schellart
 • mevrouw drs. M. Tromp-van de Pas
 • mevrouw A. Snoek
 • mevrouw A. Visser-Anna
 • mevrouw V. de Wilde
 • mevrouw drs. L. Zwanikken (voorzitter)

Introductie

Visitatie is een middel om kwaliteit te bewaken. Kwaliteitsvisitatie is een intercollegiale toetsing op locatie waarbij het professioneel functioneren van een vakgroep wordt beoordeeld op basis van een bepaald visitatiemodel. De visitatie wordt verricht op basis van vertrouwelijkheid door leden van de commissie kwaliteitsvisitatie van de NVSHA die hier voor worden getraind. Het voornaamste doel van kwaliteitsvisitatie is de vakgroep inzicht te geven in de eigen organisatie, waarbij sterke en verbeterpunten naar voren komen. Deze punten kunnen als basis worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de vakgroep en slagkracht geven voor veranderingen binnen het ziekenhuis. Tevens zal hiermee het specialisme spoedeisende geneeskunde naar een hoger niveau gebracht kunnen worden.

Normendocument en huishoudelijk reglement

Sluiten