Menu
Menu Kwaliteit - NVSH-PSA-04

NEED

NEED

De "Netherlands Emergency department Evaluation Database (NEED)" is de nationale discipline overstijgende kwaliteitsregistratie van Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen in Nederland. De NVSHA is als primaire wetenschappelijke vereniging nauw met NEED verbonden en wordt bestuurlijk vertegenwoordigd in het NEED bestuur door haar portefeuillehouder kwaliteit. Verder beoordeelt de wetenschapscommissie van de NVSHA aan de hand van strikte criteria de verzoeken aan NEED om haar data te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

De NVSHA heeft deelname aan de kwaliteitsregistratie NEED per 2023 als kwaliteitsindicator opgenomen in haar indicatorenset en vraagt naar de implementatie van een kwaliteitscyclus op de data die verkregen worden uit het jaarlijkse benchmarkrapport.

De NVSHA zal in 2024 deelname aan NEED verder borgen door dit in te bouwen in de cyclus van kwaliteitsvisitaties. De jaarlijkse benchmarkrapporten zullen dan onderdeel gaan vormen van de kwaliteitsvisitatie

Het ligt in de lijn der verwachting dat de leden van NVSHA deelname aan NEED met het leveren van data op relatief korte termijn als niet meer vrijblijvend zullen omarmen. Eén en ander afhankelijk van de noodzaak daartoe, aangezien dit waarschijnlijk overbodig zal zijn als NEED een wettelijke grondslag krijgt na de toetsing begin 2024 door IGC-DGC en het passeren van de wet kwaliteitsregistraties zorg door de tweede- en eerste Kamer.

https://www.stichting-need.nl/

Sluiten