Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

De Groene SEH

De Groene SEH

Voorzitter: Trudy van Dijken
Portefeuillehouder: David Baden
Contact: degroeneseh@nvsha.nl

Samenstelling:

  • mevrouw A. Crombach
  • de heer E. Zwets
  • mevrouw C. Gudden
  • mevrouw K. van Meerten
  • de heer J. van Roosmalen

Introductie

De CO2-footprint van de zorg bedraagt 7-8%. Om de klimaatdoelen te behalen zal de zorg moeten bijdragen. Er valt veel winst te behalen op het gebied van duurzaamheid in de zorg, zeker ook op de SEH.
Er zijn in de zorg al veel groene initiatieven ontstaan om de (spoedeisende) zorg te verduurzamen. Ook op veel SEH's zijn er initiatieven. Echter ontbreekt het momenteel nog aan duidelijke samenwerking, concrete handvaten en richtlijnen om samen structureel meer duurzame zorg te leveren.

De sectie GroenER heeft als doel meer bewustwording te creëren, kennis te vergroten en een platform te creëren met concrete tools om duurzame kennis en resources uit te wisselen m.b.t. duurzaamheid in de (spoedeisende) zorg. Bij voorkeur ondersteund door evidence based literatuur.

De NVSHA staat voor de bevordering en borging van kwaliteit van de Spoedeisende Geneeskunde met patiëntgerichte zorg. Meer duurzaamheid in de zorg draagt bij aan een betere kwaliteit van het milieu en de leefomgeving van onze patiënten en heeft dus een positieve invloed op de gezondheid van onze patiënten. De oprichting van de sectie GroenER past hiermee duidelijk in de visie van de NVSHA: Spoedzorg: onze zorg. Topkwaliteit | altijd | overal | iedereen.

Doelstellingen

  • Bewustwording creëren m.b.t. duurzaamheid in de zorg
  • Educatie op het gebied van duurzame opties
  • Delen van kennis, middelen en concrete handvaten m.b.t. duurzaamheid in de zorg
  • Landelijk aanspreekpunt zijn m.b.t. duurzame spoedeisende zorg

Missie

Halveren van de CO2 footprint van de SEH in de komende 5 jaar.

Sluiten