Menu
Menu Wetenschap - NVSHA-Scen-02-Rean-19

Juli 2020

Welkom bij de éérste editie van literatuur update. Deze editie bevat 5 artikelen: 4 recente en 1 must-read van oudere datum.

LANDMARK

HALT-IT Trial Collaborators. Effects of a High-Dose 24-h Infusion of Tranexamic Acid on Death and Thromboembolic Events in Patients With Acute Gastrointestinal Bleeding (HALT-IT): An International Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.

Lancet

Tranexaminezuur bij gastrointestinale bloedingen? HALT-IT!

In deze internationale RCT met > 12.000 patiënten met een GI-bloeding werd geen aantoonbaar voordeel gevonden voor het toedienen van tranexaminezuur (bij de patiënten waarbij de behandelend arts twijfelde of hij deze wel of niet moest toedienen).

MUSTREAD

CRASH-3 trial collaborators. Effects of Tranexamic Acid on Death, Disability, Vascular Occlusive Events and Other Morbidities in Patients With Acute Traumatic Brain Injury (CRASH-3): A Randomised, Placebo-Controlled Trial.

Lancet

Nóg een belangrijke recente grote studie over tranexaminezuur, nu bij patiënten geïsoleerde traumatisch intracraniële bloedingen.

Deze studie heeft niet bewezen dat TXA standaard bij iedere patiënt met traumatisch hersenletsel dient te worden gegeven. In een (grote!) subgroepanalyse lijken patiënten met mild tot matig traumatisch hersenletsel (GCS 9-15) wel voordeel te hebben.

GAME CHANGER

Conservative Versus Interventional Treatment for Spontaneous Pneumothorax.

N Engl J Med. - Brown SGA et al.

Een patiënt met matig grote tot grote spontane pneumothorax zonder drain behandelen? Deze RCT onderzocht het. Conservatieve behandeling is van deze patiënten is nog niet klaar voor prime time, maar het is wel een interessante gedachte!

100%NL

Patient Discharge Instructions in the Emergency Department and Their Effects on Comprehension and Recall of Discharge Instructions: A Systematic Review and Meta-analysis.

Ann Emerg Med. - Hoek A et al:

Amber Hoek (SEH-arts KNMG Erasmus MC) en collega’s publiceerden deze systematic review en meta-analyse naar verschillende manieren van patiëntvoorlichting bij ontslag van de SEH. Wat bleek: een mondelinge instructie is niet altijd genoeg. Toevoeging van schriftelijke en mogelijk video informatie aan de ontslaginstructie laat veelbelovende resultaten zien op het begrip en juiste recall van het ontslaggesprek.

REVIEW

Shoulder Dislocations in the Emergency Department: A Comprehensive Review of Reduction Techniques.

J Emerg Med. - Gottlieb M.

Deze review beschrijft 26 (!) methoden om een schouderluxatie te reponeren. Ken jij ze allemaal?

Mooi stuk ook om te delen onder collega’s (arts-assistenten, HAIOs’, VS/PA’s, etc.).

Sluiten