Menu
Menu Wetenschap - NVSHA-Scen-02-Rean-19

Wetenschapsagenda

Deze eerste Wetenschapsagenda is op verzoek van het NVSHA-bestuur door de Commissie Wetenschap opgesteld, met als doel richting te geven aan en daarmee versnelling te bewerkstelligen van de ontwikkeling van het wetenschappelijk domein Spoedeisende Geneeskunde in Nederland.

De wetenschapsagenda is opgesteld vanuit drie (deels overlappende) kernthema’s: kwaliteit, doelmatigheid en implementatie van kennis. Ontwikkeling van het wetenschappelijk domein Spoedeisende Geneeskunde kan zo bijdragen aan een duurzame verbetering van patiëntenzorg in spoedsituaties. Binnen de afzonderlijke kernthema’s zijn knelpunten, zoals ervaren binnen de spoedzorg, geïdentificeerd.

Deze agenda is geenszins een vaststaand document, maar een agenda die regelmatig geactualiseerd zal worden.

Sluiten