Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg

Voorzitter: Doutsje Idzenga
Portefeuillehouder: Yara Basta
Contact: bureau@nvsha.nl

Samenstelling:

 • Doutsje Idzenga
 • Harry Achterberg
 • Meys Cohen
 • Martine Oosterloo
 • Marielle Spanjer
 • Maud Kamp

Introductie

Palliatieve zorg is gericht op de kwaliteit van leven van patiënten en naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Een kwart van de personen die in 2017 overleden aan een aandoening relevant voor palliatieve zorg bezocht de SEH in de laatste maand voor overlijden. De meest voorkomende diagnoses bij deze patiënten zijn hartfalen, COPD, longkanker, CVA en pneumonie. In 2020 was dit aantal toegenomen tot één op de drie. De komende 20 jaar zal de vraag naar palliatieve zorg verder toenemen en voor de SEH-arts is het relevant kennis te hebben van palliatieve zorg.

Palliatieve zorg omvat zorg voor de patiënt die niet meer te genezen is, zorg in de stervensfase en preventie in de vorm van Advance Care Planning (ACP, proactieve zorgplanning).

Doelstellingen

De sectie Palliatieve zorg stelt zich ten doel:

 • te functioneren als expertgroep binnen de NVSHA wat betreft palliatieve zorg;
 • te fungeren als aanspreekpunt over onderwerpen gerelateerd aan palliatieve zorg zowel binnen als buiten de NVSHA;
 • wetenschappelijk onderzoek op het gebied van palliatieve zorg op te zetten en te bevorderen;
 • richtlijnen, protocollen en beleidsstukken op het gebied van palliatieve zorg (mede) te ontwikkelen;
 • scholingsactiviteiten op het gebied van palliatieve zorg te stimuleren en kennis te verspreiden.

Missie

Bevorderen van kennis van palliatieve zorg onder SEH-artsen en AIOS SEH.

Activiteiten

De sectie Palliatieve zorg tracht deze doelen te bereiken door:

 • de waarde van de Surprise Question (SQ) te onderzoeken onder patiënten op de SEH;
 • bestaande cursussen en nascholing onder de aandacht te brengen;
 • onderwijs te geven aan SEH-artsen en AIOS SEH;
 • contacten te onderhouden met vooraanstaande professionals, centra en netwerken op het gebied van palliatieve zorg.

Links

Sluiten