Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Standpunten

Standpunten NVSHA

Spoedeisende Geneeskunde is een medisch specialisme gebaseerd op de kennis, vaardigheden en competenties vereist voor de preventie, beoordeling en behandeling van de acute en urgente aspecten van ziekte en letsel. Spoedeisende Geneeskunde behelst patiënten in alle leeftijdsgroepen en omvat het volledige spectrum van (ongedifferentieerde) somatische en psychische klachten. Binnen het specialisme Spoedeisende Geneeskunde is tijdigheid essentieel. Spoedeisende Geneeskunde is een tweedelijns specialisme. (Bron UEMS)

De uitvoering van Spoedeisende Geneeskunde omvat de (pre-)hospitale triage, resuscitatie, beoordeling en behandeling van (ongedifferentieerde) urgente en acute medische problemen tot ontslag van de SEH of het overdragen van medische verantwoordelijkheid aan een andere arts of andere medisch professional. Spoedeisende Geneeskunde omvat tevens betrokkenheid bij de ontwikkeling van prehospitale en tweedelijns acute zorg ketens. (Bron UEMS)

Opleiding

 • De opleiding tot SEH-arts dient verlengd te worden naar de Europese norm van vijf jaar
 • Opleiders en plaatsvervangend opleiders spoedeisende geneeskunde zijn SEH-arts
 • Er dient meer uniformiteit van de verschillende opleidingen te komen
 • De opleiding tot SEH-arts dient vakinhoudelijk verdiept te worden

Organisatie acute zorg Nederland

 • Acute zorg is 24/7 zonder financiële of andere drempels voor iedereen toegankelijk
 • Een afdeling SEH is een voorziening in het ziekenhuis en 24/7 beschikbaar
 • Iedere SEH in Nederland wordt 24/7 bemand door een SEH-arts
 • De NVSHA is voorstander van nauwe samenwerking tussen acute huisartsenzorg en acute tweedelijns zorg
 • Acute zorg is ketenzorg, eerstelijns, e protocollen/richtlijnen en tweedelijns protocollen/richtlijnen dienen op elkaar aan te sluiten
 • Patiënten kunnen door verwijzers naar de SEH-arts worden verwezen, deze wijst dan administratief een poortspecialisme toe voor de registratie van de DOT.
 • De patiënt moet bij voorkeur bij één spoedloket terecht kunnen voor zowel SEH-zorg als huisartsenzorg. Idealiter zijn op dit spoedplein ook voorzieningen als een apotheek, spoedtandarts en acute psychiatrische dienst gelokaliseerd
 • Bij het spoedloket vindt gemeenschappelijke fysieke triage plaats door een arts of verpleegkundige specifiek geschoold in triage
 • Triage dient rekening te houden met het a priori risico op ziekte/letsel
 • Concentratie van acute zorg wordt onderschreven waar dit aantoonbaar tot betere kwaliteit van zorg leidt. Hierbij dient er oog te zijn voor voldoende aanbod en goede bereikbaarheid van acute zorg in de regio en het ongedifferentieerde karakter van de acute zorgvrager
 • De toekomst van de acute zorg in Nederland dient in overleg tussen relevante wetenschappelijke verenigingen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid vorm gegeven te worden. Bij voorkeur binnen een college acute zorg
 • NVSHA is voorstander van het actief donorregistratie systeem (ADR)

Beroepsbelangen

 • Het vak spoedeisende geneeskunde dient als volwaardig specialisme erkend te worden
 • Medisch managers van afdelingen SEH zijn SEH-arts
 • Op een afdeling SEH voert een SEH-arts de regie
 • De SEH-arts is medisch inhoudelijk en organisatorisch verantwoordelijk voor alle patiënten die door hem/haar behandeld worden
 • De SEH-arts is volwaardig lid van de Vereniging Medische Staf
 • Voor werken in (continue) onregelmatigheid dient een redelijke vergoeding gegeven te worden
 • Alleen SEH-artsen worden aangeduid als SEH-arts

Hieronder de link naar het visiedocument 2023.

Toelichtingen op standpunten

Sluiten