Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Geriatrische Spoedzorg

Geriatrische Spoedzorg

Voorzitter: Lisa Giezen
Portefeuillehouder: Pol Stuart
Contact: Secretariaat

Samenstelling:

 • de heer dr. B. de Groot
 • mevrouw M. van Loon
 • mevrouw L. Giezen (Voorzitter)
 • mevrouw B.E.J.M. Driesen
 • de heer Ö. Sir
 • Mevrouw drs. C.A. Karsonopoero
 • mevrouw L.N. Hollander

Introductie

Door het veranderen van de demografische samenstelling van de samenleving neemt het aantal ouderen dat de Spoedeisende Hulp bezoekt toe. Ouderen hebben vaak complexere problemen, langere ligduur en een hogere kans op negatieve gezondheidsuitkomsten dan jonge patiënten. Er zijn specifieke aandachtspunten waarbij tijdens de zorg voor deze patiënten rekening mee moet worden gehouden, zoals het herkennen van kwetsbaarheid, cognitieve stoornissen en polyfarmacie. De sectie Geriatrische Spoedzorg probeert onderwijs, best practices en wetenschap op dit gebied samen te brengen.

Missie: De sectie Geriatrische Spoedzorg streeft naar optimale zorg voor de oudere patiënt op de SEH.

Doelstellingen

 • Het ontwikkelen en organiseren van onderwijs over ‘Geriatrische Spoedzorg’ met als doel de kennis van SEH-artsen in Nederland op dit gebied te verbeteren
 • Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ‘Geriatrische Spoedzorg’ initiëren en ondersteunen
 • Het bieden van een platform voor ‘best practices’ op het gebied van geriatrische spoedzorg (delen ervaringen, tips voor verbetering zorg, gebruik van welke screeners)
 • Bijdragen aan het ontwikkelen van richtlijnen over ‘Geriatrische Spoedzorg’
 • Vertegenwoordigen Nederland op gebied van ‘Geriatric Emergency Medicine’ bij internationale partners
 • Vertegenwoordigen van de NVSHA in samenwerking met andere organisaties op het gebied van ‘Geriatrische Spoedzorg’

Activiteiten

 • Ontwikkelen van een evidence based ‘tool box’ met instrumenten voor het herkennen van kwetsbaarheid, cognitieve stoornissen en ouderenmishandeling
 • Ontwikkelen van een cursus voor SEH-artsen over ‘Geriatrische Spoedzorg’
 • Platform maken voor het delen van ‘best practices’
Sluiten