Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Spoedechografie

Spoedechografie

Voorzitter: Sewnarain Sukul
Portefeuillehouder: Luuk Wansink
Contact: spoedechografie@nvsha.nl

Samenstelling:

 • mevrouw drs. Y. Admiraal-van de Pas
 • de heer drs. P.C. van Overbeeke
 • de heer drs. I.T.B. Berg
 • mevrouw A.E. Hoek
 • mevrouw D. Kuiper
 • de heer drs. S.P. Sewnarain Sukul (Voorzitter)
 • de heer drs. J.T. Stollman
 • mevrouw D. van den Bersselaar
 • de heer S. van den Broek

Introductie

Echografie is een non-invasief, veilig, goedkoop en snel diagnosticum waarvan het indicatiegebied en het gebruik binnen de geneeskunde zich uitbreidt. Gerichte spoedechografie is de term die als best aangeeft wat echografie bij acute zieke patiënt behelst. Middels gerichte veelal ja/nee vragen wordt gepoogd acute aandoeningen aan te tonen, aannemelijk te maken of uit te sluiten. Spoedechografie kan daarnaast gebruik worden om interventies en/of procedures echo-geleid te faciliteren en zo de effectiviteit en kwaliteit van patiëntenzorg te verbeteren.

In 2011 is de sectie door vijf echo-fanatieke SEH-artsen (Vincent Rietveld, Nasim Azizi, Arthur Rosendaal , Marco Bijvoet en Tom Boeije) opgericht en inmiddels heeft zij zich doorontwikkeld tot een orgaan dat op ieder vlak SEH-artsen en andere geïnteresseerden enthousiast maakt voor spoedechografie.

Doelstellingen en activiteiten

 • enthousiasmeren en onderwijzen van artsen voor gebruik van echografie binnen de acute geneeskunde
 • opstellen van richtlijnen, leidraden en protocollen rondom spoedechografie
 • opstellen van certificering traject voor formele bekwaamheidsverklaring van SEH-artsen die spoedechografie gebruiken in hun dagelijkse praktijk
 • opstellen van echografie curriculum binnen de opleiding tot SEH-arts
 • verzorgen van onderwijsmodule Spoedechografie binnen de opleiding tot SEH-arts
 • opzetten en begeleiden van wetenschappelijke activiteiten met echografie
 • onderhoud van internationale betrekkingen met echo sectie van EuSEM
Sluiten