Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Plenaire Visitatie Commissie

Plenaire Visitatie Commissie

Voorzitter: Eva Vitalis
Portefeuillehouder: Maite Huis in 't Veld
Contact: beleid@nvsha.nl

Samenstelling:

SEH-artsen

 • Amanda Drost
 • Erick Oskam (voorzitter)
 • Ernie de Deckere
 • Eva Vitalis
 • Hans Oyen
 • Joppe Saanen
 • Kim Zaszlos
 • Mieke van Campen
 • Nieke Mullaart
 • Willemijn van Hasselt
 • Martine Arts (plv. voorzitter)

AIOS

 • Bastiaan Nelissen
 • Daan Schuur
 • Elyne Deuring
 • Kelsey van Son
 • Malu van der Capellen
 • Nikki Heiwegen
 • Odile Thole
 • Stephanie Troost
 • Tessel Zaalberg
 • Sofie Hendriks

Activiteiten

De PVC (Plenaire Visitatie Commissie) Opleidingen spoedeisende geneeskunde is een adviesorgaan van de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) en heeft tot taak om, op verzoek van de RGS, onderzoek in te stellen naar opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsafdelingen voor het profiel spoedeisende geneeskunde. Om uitvoering te geven aan deze taak organiseert de PVC visitaties. Deze visitaties vormen het overgrote deel van de activiteiten van de PVC.

De procedures zijn te downloaden via het ledenportaal.

Sluiten