Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Plenaire Visitatie Commissie

Plenaire Visitatie Commissie

Voorzitter: Eva Vitalis
Portefeuillehouder: Maite Huis in 't Veld
Contact: beleid@nvsha.nl

Samenstelling:

SEH-artsen

 • Eva Vitalis (voorzitter)
 • Amanda Drost
 • Ernie de Deckere (secretaris)
 • Hans Oyen
 • Nieke Mullaart
 • Willemijn van Hasselt
 • Fenneke van de Wiel
 • Annelieke Noordhoff
 • Fabienne Roossien
 • Martine Arts (plv. voorzitter)

AIOS

 • Daan Schuur
 • Malu van der Capellen
 • Nikki Heiwegen
 • Stephanie Troost
 • Tessel Zaalberg
 • Sofie Hendriks
 • Michelle Labberton
 • Roos Kolk
 • Jiri Moekotte
 • Jens Bruggeman

Activiteiten

De PVC (Plenaire Visitatie Commissie) Opleidingen spoedeisende geneeskunde is een adviesorgaan van de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) en heeft tot taak om, op verzoek van de RGS, onderzoek in te stellen naar opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsafdelingen voor het profiel spoedeisende geneeskunde. Om uitvoering te geven aan deze taak organiseert de PVC visitaties. Deze visitaties vormen het overgrote deel van de activiteiten van de PVC.

De procedures zijn te downloaden via het ledenportaal.

Sluiten