Menu

Plenaire Visitatie Commissie

Voorzitter: Erick Oskam
Portefeuillehouder: Mieke Willemsen
Contact: Secretariaat

Activiteiten

De PVC (Plenaire Visitatie Commissie) Opleidingen spoedeisende geneeskunde is een adviesorgaan van de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) en heeft tot taak om, op verzoek van de RGS, onderzoek in te stellen naar opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsafdelingen voor het profiel spoedeisende geneeskunde. Om uitvoering te geven aan deze taak organiseert de PVC visitaties. Deze visitaties vormen het overgrote deel van de activiteiten van de PVC.

De procedures zijn te downloaden via het ledenportaal.

Samenstelling

Sluiten
X Zoek