Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Wetenschap

Voorzitter: Marna Bouwhuis
Portefeuillehouder: Luuk Wansink
Contact: Secretariaat
Twitter: @WetenschapNVSHA

Samenstelling:

 • Mevr. Dr. Barbra Backus
 • Mevr. Drs Ingrid Verrijth-Wilms
 • Mevr. Dr. Kim Jie
 • Dhr. Dr. Rob Verdonschot
 • Mevr. Dr. Caroline Hoogerheide-Wiegerinck
 • Mevr. Dr. Marieke Sanders
 • Mevr. Dr. Christien van der Linden
 • Dhr. Drs. Luuk Wansink
 • Mevr. Dr. Marna Bouwhuis

 • Mevr. Drs. Hermien Gaasbeek (Beleidsmedewerker NVSHA)

De missie van de wetenschapscommissie is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek binnen de Spoedeisende Geneeskunde.

Visie

 • Spoedeisende Geneeskunde in Nederland heeft een eigen vakspecifieke wetenschappelijke basis.
 • Wetenschappelijk onderzoek in de Spoedeisende Geneeskunde is per ziekenhuis georganiseerd, er zijn meerdere promotietrajecten vanuit het vakgebied Spoedeisende Geneeskunde, waarbij de NVSHA een sturende rol heeft via de wetenschapsagenda.
 • Alle Spoedeisende Hulp (SEH)-artsen dragen bij aan versterking van de wetenschappelijke basis.
 • Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek is essentieel voor succes.

De wetenschapscommissie heeft als doelstelling om bovenstaande punten in praktijk te brengen en de voortgang van het onderzoek binnen het vakgebied te monitoren. De commissie houdt nauwe contacten met SEH-arts onderzoekers en onderzoekscoördinatoren in het land, en is het aanspreekpunt voor het bestuur voor wetenschappelijke zaken en advies. Daarnaast is de commissie voor alle leden te bereiken voor vragen over wetenschappelijk onderzoek.

Initiatief en verantwoordelijkheid voor het doen van wetenschappelijk onderzoek ligt bij de onderzoekers. De wetenschapscommissie zal daarom niet zelf actief meewerken aan het opzetten van bijv. studieprotocollen, maar kan de onderzoekers doorverwijzen naar een expert op het desbetreffende gebied.

Activiteiten

 • Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek binnen de Spoedeisende Geneeskunde.
 • Sturing van onderzoeksonderwerpen via de wetenschapsagenda NVSHA met addenda van NVSHA-secties.
 • Adviesorgaan voor bestuur, secties en commissies van de NVSHA en individuele NVSHA leden.
 • Inhoudelijke beoordeling van studieprotocollen van studies waarbij de onderzoekers NVSHA leden willen benaderen.
 • Begeleiding landelijke onderwijsdagen wetenschap in de opleiding tot SEH-arts KNMG.
 • Monitoren van wetenschappelijke output van NVSHA leden.

De commissie bestaat uit minimaal 5 leden, van wie minimaal 3 leden SEH-artsen KNMG zijn, en van wie minimaal 3 leden gepromoveerd of bezig met promotieonderzoek. Het NVSHA-bestuurslid met de portefeuille Wetenschap kan als toehoorder aanwezig zijn bij commissievergaderingen. De commissie vergadert tenminste viermaal per jaar, of vaker indien noodzakelijk. De commissie heeft een samenwerkingsverband met de congrescommissie. Vertegenwoordiging gebeurt door tenminste een lid, die zitting heeft in beide commissies.

Sluiten