Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Wetenschap

Wetenschapscommissie

Voorzitter: Georgios Alexandridis
Portefeuillehouder: Yara Basta
Contact: wetenschapscie@nvsha.nl

Samenstelling:

 • mevrouw dr. Barbra Backus
 • de heer dr. Georgios Alexandridis
 • mevrouw dr. Kim Jie
 • de heer dr. Rob Verdonschot
 • mevrouw dr. Caroline Hoogerheide-Wiegerinck
 • mevrouw dr. Marieke Sanders
 • de heer dr. Luuk Wansink
 • mevrouw dr. Marna Bouwhuis
 • mevrouw drs. Hermien Gaasbeek (beleidsmedewerker)
 • mevrouw dr. W. Thijssen

Introductie

De missie van de wetenschapscommissie is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek binnen de Spoedeisende Geneeskunde.

Visie

 • Spoedeisende Geneeskunde in Nederland heeft een eigen vakspecifieke wetenschappelijke basis.
 • Wetenschappelijk onderzoek in de Spoedeisende Geneeskunde is per ziekenhuis georganiseerd, er zijn meerdere promotietrajecten vanuit het vakgebied Spoedeisende Geneeskunde.
 • Alle Spoedeisende Hulp (SEH)-artsen dragen bij aan versterking van de wetenschappelijke basis.
 • Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek is essentieel voor succes.

De wetenschapscommissie heeft als doelstelling om bovenstaande punten in praktijk te brengen en de voortgang van het onderzoek binnen het vakgebied te monitoren. De commissie houdt nauwe contacten met SEH-arts onderzoekers en onderzoekscoördinatoren in het land, en is het aanspreekpunt voor het bestuur voor wetenschappelijke zaken en advies. Daarnaast is de commissie voor alle leden te bereiken voor vragen over wetenschappelijk onderzoek.

Initiatief en verantwoordelijkheid voor het doen van wetenschappelijk onderzoek ligt bij de onderzoekers. De wetenschapscommissie zal daarom niet zelf actief meewerken aan het opzetten van bijv. studieprotocollen, maar kan de onderzoekers doorverwijzen naar een expert op het desbetreffende gebied.

Activiteiten

 • Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek binnen de Spoedeisende Geneeskunde door o.a. netwerkvorming actief te stimuleren.
 • Adviesorgaan voor bestuur, secties en commissies van de NVSHA en individuele NVSHA leden.
 • Inhoudelijke beoordeling van studieprotocollen van studies waarbij de onderzoekers NVSHA leden willen benaderen.
 • Ondersteuning Wetenschapslijn als verplicht onderdeel in de opleiding tot SEH-arts KNMG.
 • Monitoren, actief uitvragen en inzichtelijk maken van wetenschappelijke output van NVSHA leden.
 • Verzorgen van een literatuurupdate met daarin de belangrijkste recente publicaties.

De commissie bestaat uit minimaal 5 leden, van wie minimaal 3 leden SEH-artsen KNMG zijn, en van wie minimaal 3 leden gepromoveerd of bezig met promotieonderzoek. Het NVSHA-bestuurslid met de portefeuille Wetenschap kan als toehoorder aanwezig zijn bij commissievergaderingen. De commissie vergadert tenminste viermaal per jaar, of vaker indien noodzakelijk. De commissie heeft een samenwerkingsverband met de congrescommissie. Vertegenwoordiging gebeurt door tenminste een lid, die zitting heeft in beide commissies.

Sluiten