Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Europees examen

Europees Examen Part A

Het Europees Examen is ontwikkeld door EUSEM en de UEMS Section of Emergency Medicine, met als doel om op Europees niveau kandidaten op dezelfde manier te toetsen. Het examen bestaat uit 2 delen. Het theorie examen, oftewel ‘part A’ en het praktijk examen, ‘Part B’.

De AIOS moet part A ten minste één keer tijdens zijn opleiding hebben gemaakt. Deze toets heeft momenteel een formatief karakter binnen ons curriculum, maar zal in de toekomst mogelijk een summatieve toets worden.

Part B is momenteel niet verplicht binnen ons curriculum, maar kan na het succesvol behalen van part A op eigen initiatief worden afgelegd.

Part A
Het theorie examen bestaat uit 120 meerkeuze vragen en duurt 2,5 uur. De vragen zijn gebaseerd op Tintinalli en verschillende NICE en ESC guidelines. Om officieel deel te nemen is ten minste 3 jaar fulltime werkervaring vereist. Het is tevens mogelijk om tussentijds de ‘in training assessment’ te doen, deze is goedkoper en hieraan kun je ten alle tijden deelnemen. Het is exact hetzelfde examen maar wanneer je slaagt is dit niet officieel. Houd er rekening mee dat de voorbereiding veel tijd kost!

Het examen wordt simultaan gegeven op verschillende plekken in Europa. Kijk ophttps://eusem.org/ebeem/part-avoor de meest up-to-date agenda en locaties.

Part B
Aan het praktijk gedeelte kun je deelnemen als je geslaagd bent voor Part A, houd er rekening mee dat dit tot 4 jaar na het behalen van Part A kan. Daarnaast moet je ten minste 5 jaar werkervaring hebben.
Dit examen bestaat uit 8 casus van 10 minuten. Het zijn 4 mondelingen examens (VIVA’s) en 4 simulaties met een pop of patiënt (OSCE’s).
Geadviseerd wordt om part B zo snel mogelijk na part A te doen omdat de theorie dan nog vers in het geheugen zit. Kijk ophttps://eusem.org/ebeem/part-b voor de meest up-to-date agenda en locaties.

Ook voor part B is een oefenmogelijkheid, de ‘priming course’, een dag lang wordt er geoefend met VIVA’s en OSCE’s. https://eusem.org/ebeem/priming-course

Klik hier de officiële website over het EBEEM (https://eusem.org/ebeem)

Besluiten aangaande part A vanuit het concilium NVSHA

  1. Het part A examen kan op elk moment in de opleiding gedaan worden, als aan de eis van 3 jaar relevante werkervaring wordt voldaan. Een logisch moment is dus om de toets te maken richting het einde van de opleiding. Indien het officiële Part A examen plaats vindt voor de 3 jaar fulltime werkervaring adviseren wij een letter of support waarom hier beargumenteerd van wordt afgeweken.
  2. Voor AIOS wordt het individueel lidmaatschap van EUSEM geadviseerd, aangezien de kosten voor de examinatie daarmee lager uitvallen, zie https://eusem.org/ebeem/fees. Dit lidmaatschap dient vergoed te worden.
  3. Het concilium vraagt zowel het ITA (als dit gemaakt wordt) als het part A te vergoeden uit de beschikbaarheidsbijdrage
  4. Bij de voorbereiding op het ITA en Part A ook gebruik te maken van de e-learning modules van RCEM en het lidmaatschap van RCEM eveneens te vergoeden
Sluiten