Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Missie en Visie

Missie

De NVSHA staat voor de bevordering en borging van de kwaliteit van de Spoedeisende Geneeskunde, de belangen van patiënten met een spoedeisende zorgvraag en de vertegenwoordiging van de spoedeisende hulp-artsen.

De kwaliteit komt tot uiting in:

  • Het streven naar een bezetting van afdelingen SEH met 24/7 SEH-artsen.
  • Regie voeren over het opleidingsprogramma van arts-assistenten en het bij- en nascholingsprogramma voor SEH-artsen.
  • Patiëntenzorg

- Patiëntgerichtheid
- Patiëntveiligheid
- Tijdigheid
- Gelijkwaardigheid
- Effectiviteit
- Efficiëntie.


De emancipatie van de Spoedeisende Geneeskunde wordt bevorderd door:

  • Het verwerven van een eigen wetenschappelijk domein.
  • Het initiëren van nieuwe ontwikkelingen binnen en het voeren van de regie over de Spoedeisende Geneeskunde.
  • Toewerken naar uitbreiding van de opleidingsduur tot de Europese norm (vijf jaar).

Visie

De visie van de NVSHA luidt:

Spoedzorg: onze zorg
Topkwaliteit | altijd | overal | iedereen

Het meerjarenbeleidsplan NVSHA 2024 - 2028 kunt u bekijken als u lid bent en inlogt op het ledenportaal.

Sluiten