Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Missie en Visie

Missie

De NVSHA staat voor de bevordering en borging van de kwaliteit van het vakgebied Spoedeisende Geneeskunde en de behartiging van de belangen van de SEH-artsen KNMG en arts-assistenten in opleiding.

De kwaliteit komt tot uiting in:

  • Het streven naar een bezetting van afdelingen SEH met 24/7 SEH-artsen KNMG.
  • Regie voeren over het opleidingsprogramma van arts-assistenten en het bij- en nascholingsprogramma voor SEH-artsen KNMG.
  • Patiëntenzorg

- Patiëntgerichtheid
- Patiëntveiligheid
- Tijdigheid
- Gelijkwaardigheid
- Effectiviteit
- Efficiëntie.


De emancipatie van de Spoedeisende Geneeskunde wordt bevorderd door:

  • Het verwerven van een eigen wetenschappelijk domein.
  • Het initiëren van nieuwe ontwikkelingen binnen en het voeren van de regie over de Spoedeisende Geneeskunde.
  • Toewerken naar uitbreiding van de opleidingsduur tot de Europese norm (vijf jaar).

Visie

De visie van de NVSHA luidt:

Spoedzorg: onze zorg
Topkwaliteit | altijd | overal | iedereen

Het meerjarenbeleidsplan NVSHA 2018 - 2023 kunt u bekijken als u lid bent en inlogt op het ledenportaal.

Sluiten