Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Beleid & Welzijn

Beleid & Welzijn

Sectie Beleid en Welzijn

Voorzitter: Heleen Huisman
Portefeuillehouder: Eric de Kruif
Contact: Secretariaat

Leden:

 • Heleen Huisman (Voorzitter)
 • Michiel Gorzeman
 • Fatma Cetin
 • Suzanne Peeters
 • Victor Jansen
 • Annemiek Kummeling
 • Judith Polak
 • Trea Sandjer
 • Diane de Snoo
 • Martien Schellart
 • Annemieke Boendermaker

Introductie

In 2020 zijn op verzoek van het bestuur van de NVSHA de sectie Management en Bestuur en de sectie Arts en Welzijn samengevoegd tot de sectie Beleid en Welzijn.

De sectie is actueel, flexibel en inspelend op actualiteiten. We kijken waar behoeftes liggen en proberen nieuwe dingen uit.

De sectie Management en Bestuur heeft vanaf 2012 belangrijke stappen gezet voor de toekomst van de Spoedeisende Geneeskunde. Zo stonden zij aan de wieg van het functieprofiel SEH-arts, werd het openen van DOT's door SEH-artsen mogelijk gemaakt en werd een salaris benchmark opgezet. Leden van de sectie namen plaats in de klankbordgroep van de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (LAD) voor de onderhandelingen rond de CAO Ziekenhuizen 2015. Ook is deze sectie actief betrokken bij onderwijs, zoals bij de onderwijsmodule Management voor AIOS SEG en bij de verschillende Masterclasses Management voor AIOS en SEH-artsen.

De sectie Arts en Welzijn (tot 2019 sectie Welzijn) heeft in 2015 de Richtlijn Workforce afgeleverd. Het werk van de commissie Workforce werd hetzelfde jaar nog beloond met een nominatie voor de NVSHA Award 2015 - Beste Initiatief, vanwege de inspanningen die geleverd zijn ter verbetering van het vak op het gebied van arbeidstijden en verbetering op psychosociaal gebied voor de SEH-artsen.

De term “welzijn” wordt vaak geassocieerd met “soft” terwijl het streven naar duurzame inzetbaarheid van SEH-artsen een actueel probleem is, niet alleen in Nederland. Het percentage burn-out is schrikbarend voor onze beroepsgroep.

Doelstellingen

 1. Het uitwisselen, vergroten, verspreiden en behouden van kennis en kunde op het vlak van welzijn, leiderschap, beleidszaken, management en besturen van SEH, ziekenhuis, medisch specialistisch bedrijf en de acute zorg in brede zin.
 2. Wij zijn vraagbaak en dus bereikbaar voor vragen.
 3. Het bevorderen van en daarnaast het vergroten en verspreiden van kennis over duurzame inzetbaarheid en physician wellness voor SEH-artsen.
 4. Organiseren masterclasses aansluitend bij behoeftes leden.

Activiteiten

Activiteiten

 • Belangenbehartiging SEH-artsen binnen de bestaande bestuurlijke kaders
 • Informatiebehoefte en onderwerpen met betrekking tot welzijn, management en leiderschap peilen bij de NVSHA leden en daarop inspelen
 • Vragen op management niveau van NVSHA leden onderzoeken en beantwoorden (CAO, versterken landelijke positie SEH-artsen etc)
 • Informeren van de leden en niet-leden over ontwikkelingen op het gebied van management en welzijn
 • Waar mogelijk landelijke uniformiteit bevorderen ten aanzien van positionering en aanverwante zaken
 • Organiseren van een jaarlijkse Masterclass over onderwerpen met betrekking tot management, leiderschap en welzijn voor SEH-artsen
 • Het actueel houden en implementatie van het WorkForce document
 • Het doen van onderzoek naar duurzame inzetbaarheid voor SEH-artsen
 • Ontwikkelen en geven van opleiding Peer-support en neerzetten van een peer support netwerk rondom incidenten; voor en door SEH artsen
 • Kenniscentrum van duurzame inzetbaarheid en physician wellness voor SEH-artsen (Burn-out onderzoek, duurzame inzetbaarheid en nachtwerk)

Voor DOT-vragen: Victor en Michiel

Voor NZA-vragen: Pol

Voor adviezen opzetten peer support: Diane en Anne-Marie

Voor welzijn in de nacht: Diane

Sluiten