Menu

Communicatie en PR

Voorzitter: Jeanine Aalbers - Nugteren
Portefeuillehouder: Sophie Hillen
Contact: cpr@nvsha.nl

Introductie

De CPR-commissie draagt zorg voor de communicatie en PR van de NVSHA, in nauwe samenwerking met het NVSHA-bestuur, de verenigingsmanager, de communicatieadviseur en een extern communicatiebureau. Daarnaast houdt de commissie zich bezig met PR van het vakgebied ‘Spoedeisende Geneeskunde’ richting andere medisch specialistische verenigingen, zusterverenigingen en toekomstige SEH-collega's.

Activiteiten

  • Beheren en onderhouden van de NVSHA-website (www.NVSHA.nl)
  • Adviserend orgaan voor de gehele NVSHA met betrekking tot communicatie en PR-uitingen richting leden en niet-leden
  • Externe communicatie en promotie van de NVSHA en de Spoedeisende Geneeskunde middels aanwezigheid op congressen en beurzen
  • Ontwikkelen en bewaken van de uniformiteit van de NVSHA-huisstijl
  • Verzorgen van introductiepakketten voor alle nieuwe NVSHA-leden
  • Organisatie van jaarlijkse ledendag van de NVSHA
  • Beheren en onderhouden fotodatabase met NVSHA- en SEG- gerelateerde foto’s t.b.v. promotiemateriaal; op aanvraag beschikbaar voor alle NVSHA-commissies en -secties
Sluiten