Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Communicatie en PR

Communicatie en PR

Voorzitter: mevrouw drs. F.N. Koningstein

Portefeuillehouder: Domenique Zaunbrecher
Contact: cpr@nvsha.nl

Samenstelling:

 • mevrouw B.V. Bosch
 • mevrouw M. Heeres
 • de heer R.V. Knotter
 • mevrouw F.N. Koningstein (voorzitter)
 • mevrouw A.H.J.H. Rambach
 • mevrouw L.F. van Dam
 • mevrouw L. van Boven

Introductie

De CPR-commissie draagt zorg voor de communicatie en PR van de NVSHA, in nauwe samenwerking met het NVSHA-bestuur, de verenigingsmanager, de communicatieadviseur en een extern communicatiebureau. Daarnaast houdt de commissie zich bezig met PR van het vakgebied ‘Spoedeisende Geneeskunde’ richting andere medisch specialistische verenigingen, zusterverenigingen en toekomstige SEH-collega's.

Activiteiten

 • Beheren en onderhouden van de NVSHA-website (www.NVSHA.nl)
 • Adviserend orgaan voor de gehele NVSHA met betrekking tot communicatie en PR-uitingen richting leden en niet-leden
 • Externe communicatie en promotie van de NVSHA en de Spoedeisende Geneeskunde middels aanwezigheid op congressen en beurzen
 • Ontwikkelen en bewaken van de uniformiteit van de NVSHA-huisstijl
 • Verzorgen van introductiepakketten voor alle nieuwe NVSHA-leden
 • Organisatie van jaarlijkse ledendag van de NVSHA
 • Beheren en onderhouden fotodatabase met NVSHA- en SEG- gerelateerde foto’s t.b.v. promotiemateriaal; op aanvraag beschikbaar voor alle NVSHA-commissies en -secties
Sluiten