Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Accreditatie en herregistratie

Voorzitter: Miriam Dielis
Portefeuillehouder: Maite Huis in 't Veld
Contact: Secretariaat

Samenstelling:

  • mevrouw M.G. Dielis (voorzitter)
  • mevrouw C.K. Deelstra
  • mevrouw N.A.L.R. Peters
  • mevrouw A. T. Volder
  • mevrouw K. Bouma

Activiteiten

De accreditatiecommissie houdt zich bezig met het beoordelen van de kwaliteit van bij- en nascholing voor SEH-artsen. Daarnaast zoeken ze naar nieuwe cursussen, congressen, nascholingsbijeenkomsten, maar ook e-learning specifiek voor de SEH-arts in binnen en buitenland. Ze onderhouden contacten met verschillende cursus aanbieders, met andere wetenschappelijke verenigingen en participeren in het Landelijk Accreditatie Overleg waaraan alle wetenschappelijke verenigingen deelnemen. De accreditatiecommissie bestaat uit 5 leden en ze vergaderen 4x per jaar.

Sluiten