Menu

Opleidingsinstellingen

OOR NO

  • UMC Groningen
  • Medisch Centrum Leeuwarden
  • Isala, locatie Zwolle
Lees meer

Landelijke voortgangstoets

De voortgangstoets is een multiple choice-toets die de theoretische kennis toetst betreft de competentie medisch handelen. De voortgangstoets is een verplicht onderdeel van ons currriculum en wordt...

Lees meer

Curriculum en formulieren

Curriculum

De eerste aanzet tot erkenning van de Spoedeisende Hulp arts (SEH-arts) in Nederland als een apart vakgebied is weergegeven in de position paper die begin 2006 gepubliceerd is door de Stichting...

Lees meer

Sollicitatieprocedure AIOS SEG

Ieder jaar vindt van augustus tot september de sollicitatieprocedure voor AIOS Spoedeisende Geneeskunde voor het komende kalenderjaar plaats. De procedure en het tijdspad voor de opleidingsplaatsen...

Lees meer

Europees examen

Het Europees Examen is ontwikkeld door EUSEM en UEMS Section of Emergency Medicine, met als doel om op Europees niveau kandidaten op dezelfde manier te toetsen. Het examen bestaat uit 2 delen. Het...

Lees meer
Sluiten