Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Landelijk Onderwijs

Landelijk Onderwijs Commissie

Voorzitter: Lieke Claassen
Portefeuillehouder: Maite Huis in 't Veld
Contact: Secretariaat

Aanvragen voor vrijstelling van een onderwijsmodule kan via vrijstellingLOD@nvsha.nl

Samenstelling:

  • Lieke Claassen (voorzitter)
  • Christiaan Huigens (penningmeester)
  • Annelijn Rambach (secretaris)
  • Femke van den Brandt
  • Anne Vermeulen
  • Arrien Blokland
  • Lisa Giezen
  • Lynn Kemper
  • Robin Dooijes
  • Antoinette Spoelder

Introductie

Sinds 2008 organiseert de Landelijk Onderwijs Commissie het landelijk onderwijs voor de AIOS Spoedeisende Geneeskunde. Dit bestond aanvankelijk uit een jaarlijks programma met drie losse onderwijsdagen met de onderwerpen 'Juridische kaders/Forensische geneeskunde', 'Exposure/Environment en Rampen' en 'SEH-Management'. Vanaf 2014 is het onderwijs verder uitgebreid en geïntensiveerd. Er is gestart met een zestal tweedaagse onderwijsmodules waaraan in 2015 een zevende module en in 2022 een achtste module is toegevoegd

Activiteiten

De onderwijsmodules bestaan momenteel uit de volgende onderwerpen:

Richtjaar: opleidingsjaar 1
- Wetenschap
- Spoedechografie

Richtjaar: opleidingsjaar 2
- Forensische geneeskunde en Gezondheidsrecht
- Toxicologie
- Kindermishandeling en Huiselijk geweld (start 2023)

Richtjaar: opleidingsjaar 3
- Opgeschaalde zorg
- Medisch Management
- Procedurele Sedatie en Analgesie

Tot 2022 was iedere onderwijsmodule gekoppeld aan het opleidingsjaar van de AIOS om aan te sluiten bij het kennisniveau van dat jaar. Gezien de vaak ruime voorervaring van de AIOS en het individueel opleiden kan ervoor gekozen worden om in een ander jaar dan het richtjaar deel te nemen aan de modules. Bij inschrijving van de modules dienen de AIOS hun huidige opleidingsjaar in te vullen. Derdejaars AIOS zullen voorrang krijgen bij het inschrijven gezien het afronden van de opleiding. Daarnaast is er een maximum van 3 modules per jaar die gevolgd mogen worden.
Iedere module dient met positief resultaat te worden afgesloten; alle zeven modules dienen te zijn behaald om de opleiding tot SEH-arts KNMG te kunnen afronden. De AIOS startende in 2023 zullen de module Kindermishandeling Huiselijk geweld ook dienen te voltooien.

De AIOS dient tijdens alle modules volledig aanwezig te zijn. Tijdens de onderwijsmodules wordt van de AIOS een actieve participatie verwacht en voor alle modules gelden voorbereidingsverplichtingen. Deze voorbereiding verschilt per onderwijsmodule. Een aantal onderwijsmodules vereisen het maken van een pre-toets, voordat aan de module mag worden deelgenomen. Enkele andere modules vereisen het inleveren van een opdracht waarvoor een deadline door de moduledocent wordt bepaald. De meerderheid van de onderwijsmodules wordt afgesloten met een schriftelijk of een praktisch examen. De AIOS is verplicht aan dit examen deel te nemen en dit met goed resultaat af te leggen.

Zie voor meer informatie over de landelijke onderwijsmodules en voor het inschrijven: Landelijke Onderwijsmodules.

Sluiten