Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Landelijk Onderwijs

Landelijk Onderwijs Commissie

Voorzitter: Lieke Claassen
Portefeuillehouder: Maite Huis in 't Veld
Contact: Secretariaat

Aanvragen voor vrijstelling van een onderwijsmodule kan via vrijstellingLOD@nvsha.nl

Samenstelling:

  • Lieke Claassen (voorzitter)
  • Sophie Coffeng (penningmeester)
  • Annelijn Rambach (secretaris)
  • Femke van den Brandt
  • Susanne Wagenaar
  • Arrien Blokland
  • Lisa Giezen
  • Lynn Kemper
  • Robin Dooijes

Introductie

Sinds 2008 organiseert de Landelijk Onderwijs Commissie het landelijk onderwijs voor de AIOS Spoedeisende Geneeskunde. Dit bestond aanvankelijk uit een jaarlijks programma met drie losse onderwijsdagen met de onderwerpen 'Juridische kaders/Forensische geneeskunde', 'Exposure/Environment en Rampen' en 'SEH-Management'. Vanaf 2014 is het onderwijs verder uitgebreid en geïntensiveerd. Er is gestart met een zestal tweedaagse onderwijsmodules waaraan in 2015 een zevende module is toegevoegd.

Activiteiten

De onderwijsmodules bestaan momenteel uit de volgende onderwerpen:

Opleidingsjaar 1:
- Wetenschap
- Spoedechografie

Opleidingsjaar 2:
- Forensische geneeskunde en Gezondheidsrecht
- Toxicologie

Opleidingsjaar 3:
- Opgeschaalde zorg
- Medisch Management
- Procedurele Sedatie en Analgesie

Iedere onderwijsmodule is gekoppeld aan een opleidingsjaar van de AIOS en sluit aan bij het kennisniveau van dat jaar. Om die reden wordt deelname aan de modules verplicht gesteld in het desbetreffende opleidingsjaar. Iedere module dient met positief resultaat te worden afgesloten; alle zeven modules dienen te zijn behaald om de opleiding tot SEH-artsKNMG te kunnen afronden.

De AIOS dient tijdens alle modules volledig aanwezig te zijn. Tijdens de onderwijsmodules wordt van de AIOS een actieve participatie verwacht en voor alle modules gelden voorbereidingsverplichtingen. Deze voorbereiding verschilt per onderwijsmodule. Een aantal onderwijsmodules vereisen het maken van een pre-toets, voordat aan de module mag worden deelgenomen. Enkele andere modules vereisen het inleveren van een opdracht waarvoor een deadline door de moduledocent wordt bepaald. De meerderheid van de onderwijsmodules wordt afgesloten met een schriftelijk of een praktisch examen. De AIOS is verplicht aan dit examen deel te nemen en dit met goed resultaat af te leggen.

Zie voor meer informatie over de landelijke onderwijsmodules en voor het inschrijven: Landelijke Onderwijsmodules.

Sluiten