Menu

PERSBERICHT: Tweede Kamer overlegt over toekomst Medische Zorg

maandag 29 juni 2020

Vanavond vindt in de Tweede Kamer het eerder uitgestelde notaoverleg ‘Cure’ plaats. De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport vergadert op basis van een uitgebreide agenda waarin veel onderwerpen aan de orde komen. De NVSHA constateert dat de Coronacrisis ruimte heeft gecreëerd voor een...

Deel dit via: Lees meer

Succesvolle eerste digitale ALV

maandag 15 juni 2020

De ALV benoemt twee nieuwe bestuurders
Afgelopen donderdag 4 juni hield de NVSHA haar eerste digitale Algemene Ledenvergadering (ALV). Ongeveer 130 leden namen hieraan deel. Een mooi aantal voor zo’n eerste keer. Het houden van deze digitale ALV was nodig zodat we o.a. de financiële jaarstukken...

Deel dit via: Lees meer

EM-day 2020

woensdag 27 mei 2020

De jaarlijkse internationale Emergency Medicine Day heeft dit jaar ‘For a better emergency care, ask for more’ als thema. Een onderwerp dat al voor de COVID crisis van belang was: er is een groot tekort aan gespecialiseerd personeel voor de Spoedeisende Hulpen wereldwijd. Met het uitbreken van de...

Deel dit via: Lees meer

Samenwerking bij herziening leidraad opname met COVID-19 verdenking in het ziekenhuis

vrijdag 15 mei 2020

In de nieuwe versie van de leidraad ‘Opname van patiënten met verdenking op COVID-19 in het ziekenhuis’ staat de ‘patient journey’ centraal. Hierdoor sluit de leidraad beter aan bij de praktijk van de SEH.

Door uit te gaan van de ‘patient journey’ is in de herziene versie de indeling van de leidraad...

Deel dit via: Lees meer

Herziene leidraad passende zorg in de thuissituatie

donderdag 14 mei 2020

Deze leidraad ‘Triage thuisbehandeling versus verwijzing naar het ziekenhuis bij een oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19’ is herzien. In de nieuwe versie is een verwijzing opgenomen naar de leidraad 'Zuurstofbehandeling thuis van de NHG' en wordt aandacht gevraagd voor de kwetsbare oudere...

Deel dit via: Lees meer

PERSBERICHT: Minder kinderen op de Spoedeisende Hulp

donderdag 30 april 2020

SEH-artsen bezorgd over kwetsbare groepen

SEH-artsen stellen vast dat er veel minder kinderen op de Spoedeisende Hulp komen. Voor verreweg het grootste deel is dat verklaarbaar omdat ze al wekenlang niet naar school gaan, niet sporten en minder buiten spelen. De Nederlandse Vereniging van...

Deel dit via: Lees meer

Annulering DEMC20 wel digitale ALV

vrijdag 24 april 2020

Waarde leden,

Op 21 april heeft het kabinet de maatregelen i.v.m. corona verlengd; dit heeft zoals verwacht tot gevolg dat ook ons Dutch Emergency Medicine Conference van 2020 helaas definitief wordt geannuleerd.
De NVSHA congrescommissie is al weken druk bezig en aan het nadenken over een mogelijk...

Deel dit via: Lees meer

RGS: Coulanceregeling herregistratie in tijden van COVID-19

maandag 20 april 2020

RGS: tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Daarnaast krijgen zij die zich tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 moeten herregistreren, een...

Deel dit via: Lees meer

Tijdelijke inzage in medische gegevens tijdens coronacrisis

donderdag 09 april 2020

Meer huisartswaarneemgegevens binnenkort beschikbaar bij huisartsenpost en SEH

Huisartsen kunnen voor de duur van de coronacrisis ook de belangrijkste medische gegevens van patiënten die nog geen expliciete toestemming hebben gegeven beschikbaar stellen voor de huisartsenpost. Ook de spoedeisende...

Deel dit via: Lees meer

PERSBERICHT: Medische klachten? Aarzel niet de huisarts of 112 te bellen!

woensdag 01 april 2020

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) heeft de indruk dat niet Corona-patiënten de Spoedeisende Hulp mijden. De NVSHA adviseert om bij klachten ‘te doen wat je altijd zou doen’. Dus bel de huisarts en in acute gevallen 112.

NVSHA-voorzitter Annemarie van der Velden: ‘Wij...

Deel dit via: Lees meer
Laad meer
Sluiten