Menu

Uitnodiging extra ingelaste Algemene Leden Vergadering 30 september 2020

dinsdag 15 september 2020

Uitnodiging extra ingelaste Algemene Leden Vergadering 30 september 2020

Geacht lid,

Via dit bericht nodig ik je uit voor de extra ingelaste Algemene Ledenvergadering (ALV) op 30 september van 16.00 tot 18.00 uur.

Deze extra ALV is ingelast om het verkenningsresultaat van de common trunk NVSHA – NVA...

Deel dit via: Lees meer

Samenwerking met artsportaal is een feit!

woensdag 19 augustus 2020

Vandaag hebben de NVSHA en artsportaal hun samenwerking bekrachtigd met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Gezamenlijk zullen zij het eerste portaal voor ziekenhuisspecialisten ontwikkelen: sehportaal.nl voor artsen werkzaam op de SEH. Met hun handtekening gaven David Baden (SEH-arts...

Deel dit via: Lees meer

Informatiestandaard voor het ophalen medische gegevens uit huisartsdossier voor spoedzorg gereed

woensdag 05 augustus 2020

Een spoedpatiënt kan vaak niet de medische informatie over zichzelf geven. Daarom is in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ vastgelegd dat SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundige centralisten een samenvatting van ...

Deel dit via: Lees meer

Geef nu je input voor de nieuwe CAO AMS

dinsdag 28 juli 2020

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO AMS gaan op korte termijn weer van start. Begin dit jaar werd dit vrijwel direct stilgelegd vanwege COVID-19. De FMS en Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) zullen na de zomer in overleg treden met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ...

Deel dit via: Lees meer

PERSBERICHT: Tweede Kamer overlegt over toekomst Medische Zorg

maandag 29 juni 2020

Vanavond vindt in de Tweede Kamer het eerder uitgestelde notaoverleg ‘Cure’ plaats. De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport vergadert op basis van een uitgebreide agenda waarin veel onderwerpen aan de orde komen. De NVSHA constateert dat de Coronacrisis ruimte heeft gecreëerd voor een...

Deel dit via: Lees meer

Succesvolle eerste digitale ALV

maandag 15 juni 2020

De ALV benoemt twee nieuwe bestuurders
Afgelopen donderdag 4 juni hield de NVSHA haar eerste digitale Algemene Ledenvergadering (ALV). Ongeveer 130 leden namen hieraan deel. Een mooi aantal voor zo’n eerste keer. Het houden van deze digitale ALV was nodig zodat we o.a. de financiële jaarstukken...

Deel dit via: Lees meer

EM-day 2020

woensdag 27 mei 2020

De jaarlijkse internationale Emergency Medicine Day heeft dit jaar ‘For a better emergency care, ask for more’ als thema. Een onderwerp dat al voor de COVID crisis van belang was: er is een groot tekort aan gespecialiseerd personeel voor de Spoedeisende Hulpen wereldwijd. Met het uitbreken van de...

Deel dit via: Lees meer

Samenwerking bij herziening leidraad opname met COVID-19 verdenking in het ziekenhuis

vrijdag 15 mei 2020

In de nieuwe versie van de leidraad ‘Opname van patiënten met verdenking op COVID-19 in het ziekenhuis’ staat de ‘patient journey’ centraal. Hierdoor sluit de leidraad beter aan bij de praktijk van de SEH.

Door uit te gaan van de ‘patient journey’ is in de herziene versie de indeling van de leidraad...

Deel dit via: Lees meer

Herziene leidraad passende zorg in de thuissituatie

donderdag 14 mei 2020

Deze leidraad ‘Triage thuisbehandeling versus verwijzing naar het ziekenhuis bij een oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19’ is herzien. In de nieuwe versie is een verwijzing opgenomen naar de leidraad 'Zuurstofbehandeling thuis van de NHG' en wordt aandacht gevraagd voor de kwetsbare oudere...

Deel dit via: Lees meer

PERSBERICHT: Minder kinderen op de Spoedeisende Hulp

donderdag 30 april 2020

SEH-artsen bezorgd over kwetsbare groepen

SEH-artsen stellen vast dat er veel minder kinderen op de Spoedeisende Hulp komen. Voor verreweg het grootste deel is dat verklaarbaar omdat ze al wekenlang niet naar school gaan, niet sporten en minder buiten spelen. De Nederlandse Vereniging van...

Deel dit via: Lees meer
Laad meer
Sluiten