Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Erkenning spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme

vrijdag 10 maart

Besluit College Geneeskundige Specialisten

Erkenning spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Geneeskunde (NVSHA) heeft met waardering kennisgenomen van het besluit van het College Geneeskundige Specialisten (CGS) om het profiel spoedeisende geneeskunde te erkennen als medisch specialisme. Het CGS heeft hiertoe besloten na toetsing op de tien criteria voor erkenning en een uitvoerige consultatieronde. Het CGS kreeg op haar eerder gepubliceerde ‘voorgenomen besluit’ meer dan 200 reacties vanuit de zorgsector. Ze leidden ertoe dat het College over haar aanvankelijke aarzeling heenstapte. Het CGS kwam in haar besluit d.d. 8 maart tot de conclusie dat ‘er voldoende afbakening is’ ten opzichte van bestaande specialismen en dat er tevens sprake is van ‘een maatschappelijke behoefte’ aan de spoedeisende geneeskunde.

NVSHA voorzitter David Baden: ‘Uiteraard zijn wij als beroepsvereniging blij met het besluit van het CGS. Het betekent dat de spoedeisende geneeskunde ook in Nederland als belangrijk onderdeel van de zorg in het algemeen en van de acute zorg in het bijzonder herkend en erkend wordt. Daarbij geeft het een betere toegang tot budget voor wetenschappelijk onderzoek. Ook zorgt het ervoor dat de positie van de SEH-arts in de wet- en regelgeving juridisch duidelijker wordt en wordt gelijkgeschakeld met andere specialisten. Als laatste beleven onze leden de erkenning uiteraard ook als waardering van ons dagelijkse werk in de acute zorg en de zorg voor de patiënt met een acute zorgvraag’.

Maatschappelijke behoefte en afbakening

Het CGS concludeerde op basis van de reacties van o.a. de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland, de beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland dat sprake is van een maatschappelijke behoefte aan erkenning van spoedeisende hulp als specialisme. Ook heeft de opstelling van de Tweede Kamer – de moties van CDA-kamerlid Joba van den Berg en van Jacqueline van den Hil (VVD) – een rol gespeeld. Met betrekking tot de afbakening met andere medische vakgebieden concludeert het CGS dat generalisme een steeds belangrijker element is in de geneeskunde. Het generalistisch vakgebied spoedeisende geneeskunde blijkt in de praktijk voldoende duidelijk afgebakend van andere specialismen.

Minister Kuipers is nu aan zet

Het besluit van het CGS is aangeboden voor bekrachtiging aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Kuipers. Spoedeisende geneeskunde is volgens de Wet BIG een wettelijk erkend specialisme als de minister van VWS de titel formeel heeft aangemerkt. Na bekrachtiging treedt het besluit in werking per 1 januari 2024.

David Baden: ‘Het traject dat is doorlopen was weliswaar lang, maar ook zorgvuldig. De uitkomst is dat wij aan alle tien criteria die het CGS stelt, voldoen. We twijfelen eigenlijk niet aan de reactie van de minister op het verzoek van het CGS. Wij denken dat - naast de eerder genoemde inhoudelijke voordelen - dat door de erkenning van de acute zorg, meer ruimte kan komen voor de artsen die opleiding willen. En ook – en dat is misschien nog wel belangrijker – dat de erkenning afstraalt op de verpleegkundigen op de SEH. Wij hopen dat dat op zijn beurt helpt om medewerkers te behouden waardoor het arbeidsmarktprobleem minder groot wordt’.

Deel dit via: Naar nieuwsoverzicht
Sluiten