Menu
Homepage---Menu-NVSHA---NVSHA-01-Ambu-01

Landelijke onderwijsmodules

Inleiding

Er zijn 7 landelijke onderwijsmodules, die ieder twee dagen beslaan. Iedere onderwijsmodule is gekoppeld aan een opleidingsjaar van de AIOS en sluit aan bij het kennisniveau in dat jaar. Om die reden wordt deelname aan de modules verplicht gesteld in het desbetreffende opleidingsjaar. Iedere module dient met positief resultaat te worden afgesloten; alle zeven modules dienen te zijn behaald om de opleiding tot SEH-arts KNMG te kunnen afronden.

De AIOS dient tijdens alle modules volledig aanwezig te zijn. Tijdens de onderwijsmodules wordt van de AIOS een actieve participatie verwacht. Voor alle modules geldt dat de AIOS een voorbereidingsverplichting heeft. Deze voorbereiding verschilt per onderwijsmodule. Een aantal onderwijsmodules vereisen het maken van een pre-toets voordat aan de module mag worden deelgenomen. Enkele andere modules vereisen het inleveren van een opdracht, de deadline hiervoor wordt door de moduledocent bepaald. De meerderheid van de onderwijsmodules wordt afgesloten met een schriftelijk of een praktisch examen. De AIOS is verplicht aan dit examen deel te nemen en dit met goed resultaat af te leggen.

De prijs van alle landelijke onderwijsmodules is gelijk.

Jaar 1 - module Wetenschap

De module Wetenschap zorgt aan het begin van de opleiding voor een solide basis voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek tijdens de opleiding. In overleg met de opleider zal door de AIOS een onderzoeksvoorstel worden gemaakt dat tijdens de module zal worden uitgediept. De module wordt gegeven door het Julius Centrum Utrecht in samenwerking met de NVSHA.

Jaar 1 – module Spoedechografie

Deze intensieve onderwijsmodule wordt in samenwerking met de NVSHA sectie Spoedechografie georganiseerd. De module Spoedechografie is gebaseerd op een geaccrediteerde cursus van de ACEP. In de module zal de eerstejaars AIOS de basisvaardigheid van de spoedechografie worden aangeleerd en daarmee in staat worden gesteld zelf spoedechografie te gaan verrichten onder supervisie van opleider(sgroep) in het eigen opleidingsziekenhuis.

Jaar 2 – module Forensische Geneeskunde en Gezondheidsrecht

De module Forensische Geneeskunde en Gezondheidsrecht is gericht op het herkennen en leren omgaan met gezondheidsrechtelijke problemen in de dagelijkse praktijk van de Spoedeisende Hulp. Er worden handvatten geboden om met de belangrijkste gezondheidsrechtelijke regels te werken. Daarnaast heeft de cursist aan het eind van de cursus basiskennis op het gebied van forensische geneeskunde in de SEH-praktijk.

Jaar 2 – module Toxicologie

In de tweedaagse module Toxicologie zal de AIOS een verdieping worden bijgebracht in intoxicaties en mogelijke patiëntpresentaties hiervan op de SEH. Doel is de AIOS in staat te stellen na het volgen van de module adequaat intoxicaties te diagnosticeren en te behandelen wanneer patiënten zich met deze ziektebeelden presenteren op de SEH. De module wordt georganiseerd in samenwerking met de NVSHA sectie Toxicologie.

Jaar 3 – module Opgeschaalde Zorg

In de module Opgeschaalde Zorg zal de AIOS een verdieping worden bijgebracht in de SEH-organisatie bij rampen en het opvangen van rampenslachtoffers. Deze intensieve onderwijsmodule wordt georganiseerd in samenwerking met Steven Hofdom Enterprise, Elfriede Thiessens Medical Specialties en Rik van de Weerdt Bureau Medische Milieukunde. Zij zijn ervaren in het onderwijzen, oefenen en trainen rondom toxidromen en disaster preparedness.

Jaar 3 – module Medisch Management

De module Management is een interactieve module voor AIOS die in de laatste fase van hun opleiding zitten. Doel is het verwerven van kennis over management van ziekenhuis en vakgroep, financieel management, strategie en beleid, leiding geven, time en stress management en klachtafhandeling. Deze module wordt georganiseerd door de NVSHA in samenwerking met de Academie voor Medisch Specialisten (AMS) en sectie Management van de NVSHA.

Jaar 3 – module Procedurele sedatie en analgesie

De module “Procedurele sedatie en analgesie op de Spoedeisende Hulp” maakt deel uit van een kwaliteitstraject om AIOS in opleiding tot SEH-arts KNMG te bekwamen in PSA conform de CBO richtlijn “Sedatie en/of analgesie buiten de operatiekamer”. De module voorziet niet in een opleiding voor het starten met PSA, dat zal in de praktijk geleerd moeten worden. Om aan de module te kunnen deelnemen moeten zowel de opleidingsstage Anesthesie, de ALS en de APLS met goed gevolg zijn afgerond.

Sluiten