Menu
Menu NVSHA - NVSHA-Echo-01

Richtlijn

Voorzitter: Adinda Klijn
Portefeuillehouder: Pol Stuart
Contact: richtlijnen@nvsha.nl
Overige commissies Portefeuille Kwaliteit

Samenstelling:

 • mevrouw R. Abdolrahimi Raeni
 • de heer drs. D.N. Baden
 • mevrouw drs. M. Bosman
 • mevrouw I. Brümmer
 • de heer M.S.A. de la Fosse
 • mevrouw drs. L.N. Hollander
 • de heer drs. V.C. Jansen
 • mevrouw A. Klijn (Voorzitter)
 • mevrouw drs. S.Y.G. Peeters
 • de heer F. Roodheuvel
 • mevrouw drs. E.M. Verhoog
 • mevrouw drs. J.N. Wouts

Introductie

Het doel van de richtlijncommissie is om te participeren in de ontwikkeling van (landelijke) richtlijnen en protocollen en het coördineren van de ontwikkeling van multidisciplinair richtlijnen onder verantwoordelijkheid van de NVSHA. De laatste jaren is de positie van de SEH-arts en de NVSHA veranderd. Binnen de richtlijncommissie beginnen wij dat ook steeds meer te merken. Was het in het verleden soms een gunst om deel te nemen aan de ontwikkeling van richtlijn of expertgroep, nu worden wij als essentieel onderdeel gezien van de ontwikkeling. De ontwikkeling van richtlijnen word toenemend begeleid door professionele organisaties. Deze nemen vaak de literatuur search en het uitwerken van de richtlijn vragen voor hun rekening. De leden van de richtlijncommissie houden zich dan ook toenemend bezig met het naar voren brengen van de prioriteiten en belangen van de spoedeisende geneeskunde in het algemeen en de SEH-arts in het bijzonder.

Een lid van de commissie participeert namens de NVSHA in een richtlijn en vertegenwoordigt dus ook de vereniging. Voor deze mandatering is het dan ook noodzakelijk om (tijdelijk) deel te nemen aan de richtlijncommissie. Door de steeds verder specialisering van ons vakgebied hebben we ook een toenemend aantal richtlijn gebonden leden, die specifiek voor een richtlijn deelnemen aan de commissie. De leden van de richtlijnencommissie participeren daarbij in de werkgroep, de expertgroep of de klankbordgroep van de richtlijn, afhankelijk van de vraag van de initiator van de richtlijn.

Dit doen we momenteel met een wisselend aantal vaste commissieleden. De commissie doet veel zaken via de mail en komt tweemaal per jaar bijeen om een en ander met elkaar te bespreken. Bij deelname aan de commissie is het mogelijk om de kennis van evidence based medicine te vergroten door een EBM cursus te volgen.

In het document visie CR worden de doelstelling en werkwijze van de commissie toegelicht.

Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe leden om ons commissie te versterken. Voor deelname aan de commissie dien je SEH-arts KNMG of AIOS SEG te zijn. Ben je geïnteresseerd geraakt in het lidmaatschap van de commissie dan kun je contact opnemen via het secretariaat.

Activiteiten

Algemeen

 • Door het beschikbaar stellen van evidence based richtlijnen voor adequate evaluatie, behandeling en verwijzing van spoedeisende patiënten wil de richtlijncommissie de spoedeisende geneeskunde verbeteren.
 • Door de deelname aan de ontwikkeling van richtlijnen draagt de richtlijncommissie bij aan de kwaliteit van spoedeisende zorg te definiëren en evalueren. Middels deelname aan het opstellen van multidisciplinair richtlijnen zorgt de richtlijncommissie ervoor dat de kwaliteitscriteria voor ons vakgebied door SEH-artsen zelf zijn ontwikkeld en kunnen dienen ter beoordeling van de kwaliteit van de spoedeisende patiëntenzorg.

Specifiek

 • Het zoveel mogelijk participeren van de richtlijncommissie in de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen welke relevant zijn in de spoedeisende geneeskunde.
 • Waar nodig het ontwikkelen van eigen richtlijnen voor de verbetering van kwaliteit op het gebied van spoedeisende geneeskunde.

Links

Sluiten